Συνεχης ενημερωση

  1,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,0700
  • Υψηλό 1,0700
  • Χαμηλό 1,0700
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  28/03 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Την παραίτησή του από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΣ υπέβαλε σήμερα 28/3 ο κ. Καρατζάς Δημήτριος.

  28/03 2012

  ΒΙΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

  Στις 29 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2011 της ΒΙΣ.

  30/06 2011

  ΒΙΣ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Τη μη διανομή τακτικού μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της ΒΙΣ.

  08/06 2011

  ΒΙΣ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση της ΒΙΣ, στην έδρα της εταιρείας επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018.

  06/04 2011

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 έως 2009.

  19/08 2010

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

  Το όριο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΣ υπερέβει η κοινή επενδυτική μερίδα του κ. Φιλίππου Ιωάννη και της συζύγου του κ. Φιλίππου Βασιλικής στις 27/7.

  29/07 2010

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Σε ανακοίνωση των μετόχων που κατέχουν μετοχές με δικαίωμα ψήφου άνω του 5% προέβη η εταιρεία.

  29/07 2010

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

  Στο 5,020% το ποσοστό του κ. Ιωάννη Φιλίππου.

  30/06 2010

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία...

  08/06 2010

  ΒΙΣ: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

  Για τις 29 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας.

  02/06 2010

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Στο ποσό των 45.000,00 ευρώ περίπου θα ανέλθει η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης, οικονομικού έτους 2010, της ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

  30/06 2009

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6 ανακοίνωσε η ΒΙΣ.

  10/06 2009

  ΒΙΣ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Την Τρίτη, 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΒΙΣ, στην έδρα της εταιρείας, επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά.

  13/01 2009

  ΒΙΣ: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

  Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. που εκλέχτηκε στη σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων ανακοίνωσε η ΒΙΣ.

  13/01 2009

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Το νλεο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 13/1.

  02/12 2008

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Ο κ. Κυριάκος Σουπιωνάς ορίσθηκε ως υπεύθυνος της ΒΙΣ για την ενημέρωση των μετόχων και των εταιρικών ανακοινώσεων στο Χ.Α.

  28/11 2008

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Τη σύνθεση του Δ.Σ. ανακοίνωσε η εταιρεία.

  21/11 2008

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Απεβίωσε ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., οικονομικός Διευθυντής και υπεύθυνος της ενημέρωσης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της ΒΙΣ.

  01/07 2008

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ

  Τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε η ΒΙΣ.

  30/06 2008

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανακοίνωσε η ΒΙΣ.

  30/06 2008

  Βιοσώλ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου, ενόψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί στις 30/6/2008 ανακοίνωσε η Βιοσώλ.

  13/06 2008

  ΒΙΣ: Διάθεση ετήσιου δελτίου χρήσης 2007

  Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού βρίσκεται το ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 της ΒΙΣ Α.Ε..

  10/06 2008

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Για τις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, έχει προγραμματισθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ.

  09/01 2008

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Σε ανακοίνωση αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.9.2007 προχώρησε η ΒΙΣ.

  17/12 2007

  ΒΙΣ: Mεταβολή ποσοστού μετόχων

  Με 67,50% η Ιωφίλ στην ΒΙΣ, μετα την αγορά 39.102 μετοχών, οι οποίες είχαν τεθεί σε καθεστώς εκποιήσης, στις 14/12/2007.

  17/12 2007

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

  Το καθαρό ποσό της εκποίησης ανέρχεται στα 102.470,48 ευρώ και πρόκειται να κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων εντός 7 εργάσιμων ημερών.

  07/12 2007

  ΒΙΣ: Εκποίηση μετοχών

  Η ΒΙΣ ανακοινώνει ότι διορίστηκε η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ως το αρμόδιο μέλος του Χ.Α. για την διενέργεια της εκποίησης 39.102 μετοχών, που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση.

  07/12 2007

  Χ.Α: Εκποίηση μετοχών

  Άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια της εκποίησης 39.102 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΒΙΣ.

  14/08 2007

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

  Σε 66,71% (2/3) από 66,25% αυξήθηκε η συμμετοχή της ΙΩΦΙΛ στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της ΒΙΣ.

  20/07 2007

  ΒΙΣ: Παύση διαπραγμάτευσης προνομιούχων μετοχών

  Από την επομένη εργάσιμη, 25/07/2007, και μέχρι και την 31/07/2007 παύει η διαπραγμάτευση των 709.800 προνομιούχων μετοχών της εταιρίας προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές