Συνεχης ενημερωση

  1,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,0700
  • Υψηλό 1,0700
  • Χαμηλό 1,0700
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  13/05 2016

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για το κράτος-μέλος καταγωγής

  Η εταιρία ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. (ΒΙΣ Α.Ε.) ενημερώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4374/2016, ότι το κράτος-μέλος καταγωγής της εταιρίας είναι η Ελλάδα και η...

  29/03 2016

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Οικονομικό ημερολόγιο για τη χρήση 2016 Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2016 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού...

  23/12 2015

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

  29/09 2015

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία αποφάσισε από 28/09/2015 να διακόψει οριστικά την λειτουργία της μονάδας χαρτοποιΐας (Χ/Π) της εταιρίας στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

  25/06 2015

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ...

  08/06 2015

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Υπεγράφη στις 05.06.2015 η σύμβαση ύψους 11.912.605,00 ευρώ, για την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της ΒΙΣ.

  04/06 2015

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 25/06/2015 ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΙΣ, για διόρθωση του ύψους του ποσού της προσημείωσης υποθήκης.

  04/06 2015

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25.6.2015 και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρίας επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματα, Μαγούλα Αττικής.

  27/03 2015

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2015

  Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 θα γίνει η ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων του 2014 απο την εταιρεία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών.

  24/12 2014

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού, μη μετατρέψιμου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου ύψους έως 12.000.000,00 ΕΥΡΩ σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

  01/12 2014

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 24/12/2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΒΙΣ, στην οποία θα συζητηθεί η έκδοση Ομολογιακού Δάνειου ύψους έως 12.000.000 ευρώ.

  30/06 2014

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος.

  06/06 2014

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΒΙΣ, στην οποία οι μέτοχοι θα συζητήσουν τη διάθεση των κερδών με την διανομή ή μη μερίσματος.

  27/03 2014

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη τακτική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013.

  28/06 2013

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή τακτικού μερίσματος ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ.

  07/06 2013

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018...

  28/03 2013

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Η ΒΙΣ δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των €100.000 που τηρούνται στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

  28/03 2013

  ΒΙΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ΒΙΣ για το 2012.

  27/12 2012

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία το οποίο εξελέγη κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 27/12/2012...

  27/12 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Εξελέγη το νέο Δ.Σ με θητεία πενταετή λήγουσα στις 27/12/2017 και με μέλη τους υπό στοιχεία :

  05/12 2012

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 27/12 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΒΙΣ.

  23/11 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Απεβίωσε αιφνιδίως ο Εμμανουήλ Μαθάς, ο οποίος ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και μέλος της επιτροπής.

  05/09 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ.1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό...

  10/08 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Η ΒΙΣ ΑΕ ενημερώνει, ότι επικειμένης της λήξης του διμερούς μη μετατρέψιμου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, που έχει συνάψει κατόπιν της από 12/07/2006 απόφασης της έκτακτης...

  29/06 2012

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για το 2011 αποφάσισε η Γ.Σ. της ΒΙΣ.

  06/06 2012

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα, αποφάσισε η διοίκηση της ΒΙΣ.

  30/04 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  Εξελέγη το νέο Δ.Σ. με θητεία πενταετή λήγουσα στις 30/04/2017.

  30/04 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της ΒΙΣ που εξελέγη κατά την έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της στις 30/4.

  12/04 2012

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Στις 9/4/2012 ο κ. Γεράσιμος Γαβριήλογλου, υπέβαλε την παραίτησή του από εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας.

  05/04 2012

  ΒΙΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και η επέκταση του σκοπού της εταιρείας θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΒΙΣ που θα συνέλθει στις 30/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα...