Συνεχης ενημερωση

  1,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,0700
  • Υψηλό 1,0700
  • Χαμηλό 1,0700
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  17:41 08/07

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για συγκρότηση των Επιτροπών Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για συγκρότηση των Επιτροπών Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

  17:13 05/07

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  10:05 09/06

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία ΓΣ

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία ΓΣ

  18:20 29/03

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Οικονομικό ημερολόγιο για τη χρήση 2021

  15/12 2020

  ΒΙΣ: Επιδόσεις και αποτελέσματα εννεάμηνου 2020

  Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του...

  22/06 2020

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα αποτελέσματα για το 2019.

  30/04 2020

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  30/09 2019

  ΒΙΣ: Επεξήγηση επί των οικονομικών καταστάσεων 30-6-2019

  Εκ παραδρομής απεικονίσθηκαν στην παράγραφο 4.4 Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων τα συγκριτικά στοιχεία της 31/12/2018 αντί των ορθών συγκριτικών στοιχείων 30/6/2018

  28/06 2019

  BΙΣ: Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος

  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  06/06 2019

  ΒΙΣ: Στις 28 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  24/04 2019

  ΒΙΣ: Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2019

  Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019.

  27/09 2018

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Υπεγράφη τροποποίηση των όρων του κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου ύψους 11.912.605,00 ευρώ,

  30/04 2018

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Μαγούλα 30/04/2018 Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ....

  29/03 2018

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Οικονομικό ημερολόγιο για τη χρήση 2018

  28/11 2017

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε συνέχεια της από 21/11/2017 ανακοίνωσης περί  σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων HQF AET και ΦΑΓΕ ΑΕ, σας γνωρίζουμε ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2017. Για τηνΒΙΣ ...

  22/11 2017

  ΒΙΣ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Στο 74,617% το ποσοστό της HELLENIC QUALITY FOODS AET, στο 0% της ΦΑΓΕ ΑΕ.

  09/06 2017

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της επί της λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018...

  29/03 2017

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Οικονομικό ημερολόγιο για τη χρήση 2017 Η ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Α.Ε.  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του...

  30/06 2016

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η Γ.Σ. συνήλθε στην έδρα της στις 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

  09/06 2016

  ΒΙΣ: Ανακοίνωση

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ" σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Kαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών...

  Ροή Ειδήσεων