Συνεχης ενημερωση

  13:30 13/07

  ΒΙΟΤΕΡ: Αλλαγή ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας...

  12:47 13/07

  ΒΙΟΤΕΡ: Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." (Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού ...

  11:25 26/04

  Βιοτέρ: Στις 29 Απριλίου τα αποτελέσματα χρήσης 2020

  Στις 3 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική Γ.Σ.

  18:37 04/02

  Βιοτέρ: ΓΣ στις 26/2 για εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

  Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρία" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε."...

  19:23 29/01

  ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  12:23 12/01

  Βιοτέρ: Αποφάσεις ΕΓΣ

  Της 11ης Ιανουαρίου.

  21/12 2020

  Βιοτέρ: Ανακοίνωση περί ΕΓΣ

  Στις 11 Ιανουαρίου.

  15/12 2020

  Βιοτερ: Ανακοίνωση

   Η εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε." σε συνέχεια της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών...

  08/12 2020

  ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σχετικά με δικαστική απόφαση.

  02/09 2020

  Βιοτέρ: Αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.

  Μεταξύ άλλων ανασυγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου.

  10/08 2020

  Βιοτέρ: Προαναγγελία τακτικής Γ.Σ.

  Για τις 2 Σεπτεμβρίου.

  16/07 2020

  ΒΙΟΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 13/07/2020 γνωστοποίησης που έλαβε από τον κύριο Ανδρέα Μαυροσκότη, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: ...

  08/08 2019

  Βιοτέρ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 7/8/2019 απεβιώσε ο κ. Μαυροσκότης Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος, Γενικός Δ/ντης & Αντιπρόεδρος της εταιρείας.

  01/07 2019

  Βιοτέρ: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της 28ης Ιουνίου

  Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για όλα τα θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  25/04 2019

  Βιοτέρ: Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2019

  Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χ.Α.Α. δημοσιοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο της για το έτος 2019.

  28/01 2019

  Βιοτέρ: Πώληση μετοχών από Γ. Μαυροσκότη

  Συνολικής αξίας 760,00 €.

  10/01 2019

  Βιοτέρ: Πώληση μετοχών από Γ. Μαυροσκότη

  Συνολικής αξίας 1.844,03 ευρώ.