Συνεχης ενημερωση

  ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΧΟΝ)

  0,0580

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0580
  • Υψηλό 0,0580
  • Χαμηλό 0,0580
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  18/09 2007

  Axon: Προς αγορά ιδίων μετοχών

  Στην αγορά ιδίων μετοχών έως 10% θα προχωρήσει η Axon.

  18/09 2007

  Axon: Χορήγηση αδείας για την διενέργεια εκποίησης μετοχών

  Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των μετοχών ορίζεται η 20 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη.

  06/09 2007

  Axon: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

  Σε 15,902% από 14,960% μεταβλήθηκε στις 3/9 το ποσοστό συμμετοχής της Axon Ντηβέλοπμεντ επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Axon Συμμετοχών Α.Ε.

  06/09 2007

  Euromedica: Μεταβολή συμμετοχών

  Η εταιρία ΑΧΟΝ ενημέρωσε ότι στις 03/8/2007, λόγω άρσης ενεχύρου επί μετοχών EUROMEDICA Α.Ε., το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Euromedica μεταβλήθηκε από 65,632% σε 68,494%.

  05/09 2007

  Axon: Σχολιασμός αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2007

  Τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 18 εκ. ευρώ, από 5,2 εκ. ευρώ στο α εξάμηνο του 2006.

  07/08 2007

  Axon: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

  Μεταβλήθηκε από 35,939% σε 38,795% το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του κ. Θ. Λιακουνάκου, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Axon Συμμετοχών ΑΕ.

  31/07 2007

  Axon: Ανακοίνωση

  Σε αναθεώρηση της από 28/02/2007 απόφασής του όσον αφορά τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Soukos High Tech Α.Ε. προχώρησε το Δ.Σ. της Axon.

  25/07 2007

  Axon: Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής -ορθή επανάληψη

  Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ενημέρωσε ότι στις 18/7/2007, το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΧΟΝ μεταβλήθηκε από 14,5644% σε 8,5349%.

  23/07 2007

  Axon: Μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου

  Μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου στην Axon, του κ. Θωμά Λιακουνάκου και της Τράπεζας Πειραιώς λόγω άρσης ενεχύρου επί μετοχών της εταιρείας.

  02/07 2007

  Axon: Αγορά Ιδίων Μετοχών

  Mετά από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2007 η εταιρεία θα προβεί στην αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της.

  02/07 2007

  Axon: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Η θητεία του Δ.Σ. θα είναι διετής και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2009.

  11/06 2007

  Axon: Επιχειρηματικές εξελίξεις

  Η Healthcare Investors LLC συμφώνησε να συμμετάσχει με ευρώ 50 εκ. στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  07/06 2007

  Axon: Πώληση ακινήτου

  Η θυγατρική εταιρεία Νέος Εγκέφαλος της Axon προχώρησε στις 4/6/2007 σε πώληση του ακινήτου που είχε στην ιδιοκτησία της, στην περιοχή Κρυονέρι Αττικής, έναντι τιμήματος 6,3 εκατ. ευρώ.

  31/05 2007

  Axon: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου

  Στα 53,6 εκ. ευρώ έφτασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΑΧΟΝ Συμμετοχών AE για το πρώτο τρίμηνο του 2007.

  18/05 2007

  Axon: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

  Σε τήρηση του προγράμματος σκοπούμενων εταιρικών πράξεων, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Μαΐου 2007 η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών από την εταιρεία ΑΧΟΝ.

  16/05 2007

  Αxon: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Στις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις έτους 2006 περιλήφθηκαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά με την μέθοδο της καθαρής θέσης οι συγγενείς Εταιρείες ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ και MEDTRONIX.

  16/04 2007

  Axon: Ανακοίνωση σκοπούμενων πράξεων

  Για την χρήση 2006 η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή μερίσματος.

  02/04 2007

  Axon: Γνωστοποίηση

  Δεν υλοποιήθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης της 15/11/2004 για αγορά ιδίων μετοχ΄ων έως το 105 του ΜΚ.

  28/02 2007

  Αxon: Αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου

  Τροποποιείται η απόφασή του ΔΣ, που αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, ποσού 50,4 εκατ. ευρώ.

  23/01 2007

  Axon: Σχολιασμός δημοσιευμάτων

  H ανωτέρω συμφωνία προβλέπει ότι η Soukos High Tech θα λαμβάνει το 15% των πληρωμών που θα καταβάλλονται από την αμερικάνικη εταιρία προς τη Soukos Robots A.E.

  19/01 2007

  Axon: Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου μεταβολή ονομαστικής αξίας της μετοχής

  Ανακοινώνεται από την AXON ότι αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των 315.116,10 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής.

  17/01 2007

  Axon: Πρόταση ΔΣ για ΑΜΚ

  Τη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Axon Holdings.

  05/01 2007

  Αxon: Απάντηση σε Επιστολή της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Σε απάντηση της από 04-01-2007/56 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η AΧΟΝ Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί τα εξής:

  24/11 2006

  Axon: Αποτελέσματα 9μήνου

  Στα 137,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Αxon Συμμετοχών στο 9-μηνο 2006, έναντι 119,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

  10/11 2006

  Axon: Επιχειρηματικές εξελίξεις των εταιρειών του ομίλου

  Αποφασίσθηκε η δια προσυμφώνου ή οριστικού συμβολαίου πώληση του οικοπέδου ιδιοκτησίας της Νέος Εγκέφαλος, που βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής.

  07/11 2006

  Axon: Διόρθρωση οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου

  Σε διόρθωση των Οικονομικών Καταστάσεων εξαμήνου προχώρησε η Axon Συμμετοχών, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

  21/08 2006

  Axon: Από τις 30/8 η καταβολή του μερίσματος

  Στις 30 Αυγούστου 2006 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του μερίσματος της Axon Συμμετοχών για τη χρήση του 2005 ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή.

  03/07 2006

  Axon: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,01 ευρώ) από τις 22/8

  Τη διάθεση μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού 315.116,10 ευρώ για τη χρήση 2005 της εταιρείας Axon αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2006.

  03/07 2006

  Axon: Χωρίς το διακίωμα στο μέρισμα (0,01 ευρώ) για τη χρήση 2005 από τις 22/8

  Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε για τη χρήση 2005 η γενική συνέλευση της εταιρείας Axon.

  14/06 2006

  Axon: Έως τις 10/7 η κατάθεση των ενσωμάτων μετοχών για αποϋλοποίηση

  Έως την 10η Ιουλίου θα είναι δυνατή η κατάθεση των ονομαστικών ενσωμάτων μετοχών της εταιρείας Axon για αποϋλοποίηση.