Συνεχης ενημερωση

  ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΧΟΝ)

  0,0580

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0580
  • Υψηλό 0,0580
  • Χαμηλό 0,0580
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  29/07 2013

  Axon: Δελτίο Τύπου

  Σύμβαση προμήθειας μέσων ηλεκτρονικού πολέμου.

  28/06 2013

  Axon: Αποφάσεις της Γ.Σ.

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 10 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.718.054 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,72 % του συνόλου των μετοχών.

  06/06 2013

  Axon: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας εταιρείας επί της Οδού Αμερικής 12, 3ος...

  31/05 2013

  Axon: Ανακοίνωση

  Μείωσε σε EBITDA και έσοδα στο πρώτο τρίμηνο.

  01/04 2013

  Axon: Ανακοίνωση

  Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της χρήσεως που έληξε την 31/12/2012 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση.

  29/03 2013

  Axon Συμμετοχών: Οικονομικό ημερολόγιο

  Η Axon Συμμετοχών προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2012.

  27/03 2013

  Axon: Ανακοίνωση

  Η Axon Συμμετοχών δεν έχει καταθέσεις άνω των 100 χιλ. ευρώ που τηρούνται στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

  26/03 2013

  Axon: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.

  Την αντικατάσταση των αρχικώς εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών της χρήσης 2012 αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ. της Axon Συμμετοχών.

  04/03 2013

  Axon: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 26 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, για την αντικατάσταση των νομίμων ελεγκτών αποφάσισε η διοίκηση της Axon Συμμετοχών.

  30/11 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 181.000 χιλ. ευρώ έναντι 145.309 χιλ. ευρώ κατά το συγκριτικό εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 24,6%.

  29/11 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει τους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι οι συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το εννιάμηνο 2012, θα...

  28/11 2012

  Axon: Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2012

  Oι συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για το εννιάμηνο 2012, θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012.

  31/08 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό 26.693 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

  23/08 2012

  Axon: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  Από την 28/08/2012 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

  22/08 2012

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Cyprus PB και της Τηλέτυπος ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ καθώς ενημερώθηκε και για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των...

  03/08 2012

  Axon: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κου Ιωάννη Ευαγγελάρα.

  29/06 2012

  Axon: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

  Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ενέκρινε η τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

  08/06 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Για την Παρασκευή 29.06.2012 και ώρα 15.30 μ.μ. αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 8/6 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Axon κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό...

  08/06 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Για τις 29/6 αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 8/6 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Axon, κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού...

  31/05 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος Axon.

  30/05 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Οιι συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Axon για το τρίμηνο 2012, θα δημοσιευθούν στον Τύπο, την Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012.

  17/05 2012

  Axon: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Την Παρασκευή 8 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  30/03 2012

  Axon: Οικονομικό ημερολόγιο 2012

  Στις 8/6 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Axon Συμμετοχών.

  30/03 2012

  Axon: Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων

  Η εταιρεία AΧΟΝ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως από 1.1.2011 έως 31.12.2011 θα δημοσιευθούν το Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και Ο ΛΟΓΟΣ.

  12/01 2012

  Axon: Ανακοίνωση

  Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Axon Συμμετοχών, Απόστολος Τερζόπουλος.

  29/11 2011

  Axon: Release of 9M 2011 Financial Results

  Financial results will be released on November 30.

  29/11 2011

  Axon: Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2011

  Οι συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου.

  04/11 2011

  Axon: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

  Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη συνολική ρύθμιση και αποπληρωμή τους εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος.

  19/09 2011

  Axon Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  Την ανάκληση της απόφασης για σύγκληση Γ.Σ. στις 19/9 ανακοίνωσε η Axon Συμμετοχών.

  29/08 2011

  Axon: Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου

  Tην Τετάρτη, 31 Αυγούστου η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Axon.