Συνεχης ενημερωση

  ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΧΟΝ)

  0,0580

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0580
  • Υψηλό 0,0580
  • Χαμηλό 0,0580
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  01/12 2015

  Axon: Ανακοίνωση εταιρείας της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην κατηγορία επιτήρησης

  Σε 119,867 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (προ της επίδρασης rebate & clawback) της Axon, στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 151,111 εκατ. ευρώ.

  03/09 2015

  Axon: Ανακοίνωση

  H Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του.

  28/08 2015

  Axon: Δημοσίευση αποτελεσμάτων α' εξαμήνου

  Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας Α εξαμήνου 2015, θα δημοσιευθούν την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

  16/07 2015

  Axon: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου προέβη μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της.

  01/07 2015

  Axon: Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για την μετ' αναβολή ΓΣ στις 16/7

  "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" Ρηγίλλης  16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σε συνέχεια της από...

  01/07 2015

  Axon: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εταιρία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2015, κατά την οποία παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 67,97% του συνόλου των ...

  02/06 2015

  Axon: Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  13/05 2015

  Axon: Ανακοίνωση

  Tην ανάθεση του Τακτικού Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων α τριμήνου 2015 στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.-Ορκωτοί Ελεγκτές με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της...

  01/04 2015

  Αχον Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  Με μείωση του κύκλου εργασιών, αλλά σημαντική αύξηση των EBITDA έκλεισε το 2014 για την Axon Συμμετοχών.

  31/03 2015

  Αxon: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015 ανακοινώνει η Axon.

  03/12 2014

  Axon: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  10/11 2014

  Axon: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 700 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Axon, συνολικής αξίας 42 ευρώ, προχώρησε στις 06/11/2014 ο κος Θωμάς Λιακουνάκος.

  23/10 2014

  Axon: Γνωστοποιηση συναλλαγων

  Ο κος Θωμάς Λιακουνάκος προχώρησε στις 22/10/2014 σε αγορά 1.010 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής αξίας 65,65 ευρώ.

  23/10 2014

  Axon: Γνωστοποιηση συναλλαγων

  Σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Axon, συνολικής αξίας 180 ευρώ, προέβη στις 20/10/2014 ο κος Θωμάς Λιακουνάκος.

  17/10 2014

  Αxon: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 της απόφασης...

  16/10 2014

  Axon: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 178 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Axon, συνολικής αξίας 10,68 ευρώ, προέβη στις 14/10/2014 ο κος Θωμάς Λιακουνάκος.

  10/10 2014

  Axon: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο κος Θωμάς Λιακουνάκος προέβει στις 06/10/2014 σε αγορά 950 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συνολικής αξίας 58 €.

  10/10 2014

  Axon: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο κος Θωμάς Λιακουνάκος προέβη στις 07/10/2014 σε αγορά 467 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συνολικής αξίας 28,02 €.

  10/10 2014

  Axon: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 της απόφασης...

  01/09 2014

  Αχον: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  01/07 2014

  Axon: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.722.289 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 67,74 % του συνόλου των μετοχών. ...

  06/06 2014

  Axon: Πρόσκληση σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση

  Θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

  05/06 2014

  Axon: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2014

  Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και όχι την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 που είχε αρχικώς οριστεί.

  02/06 2014

  AXON: Ανακοίνωση

  Ενέργειες για την άρση της επιτήρησης από τις μετοχές της εταιρείας.

  01/04 2014

  Axon: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, και σύμφωνα...

  27/03 2014

  Axon: Οικονομικό ημερολόγιο 2014

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ...

  02/12 2013

  Axon: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013, της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, και...

  09/09 2013

  Axon: Ανακοίνωση

  Η Αxon A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του της 09/09/2013 αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Αποδέχτηκε την...

  02/09 2013

  Axon: Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  Η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί εντός της τρέχουσας χρήσεως 2013 σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του.