Συνεχης ενημερωση

  ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΧΟΝ)

  0,0580

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0580
  • Υψηλό 0,0580
  • Χαμηλό 0,0580
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  17/04 2019

  Axon Συμμετοχών: Ανακοίνωση για θέση της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης

  Ως ειδικός διαχειριστής αυτής ορίστηκε η Σοφία Αμμανατίδου. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.Μ.Η με την υπ' αρ. 42903/16.4.19 ανακοίνωση.

  28/03 2019

  Axon: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου

  Νέο μέλος ο κ. Κωνσταντίνος - Μάριος Χρυσικόπουλος.

  28/04 2018

  Axon: Ανακοίνωση

  27/04/2018 ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη...

  27/03 2018

  Axon Συμμετοχών: Έκθεση Δ.Σ. για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

  Εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ της 17/4/2018 και Έκθεση ως προς την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου.

  13/11 2017

  Axon: Αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε από...

  13/11 2017

  Axon: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δείτε το συνημμένο αρχείο. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΓΣ

  11/09 2017

  Axon: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΑΧΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Σεπτεμβρίου 2017 εμφανίστηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν...

  11/07 2017

  Axon: Ανακοίνωση

  ΑΧΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΑΧΟΝ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι ο  κος  Κεπενέκης Ιωάννης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,...

  27/06 2017

  Axon Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  27/06/2017 ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρχές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη...

  26/06 2017

  Axon Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  28/04 2017

  Axon: Εντός του Μαΐου η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2016

  Λόγω της αναδιάρθρωσης των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων που θα περιληφθούν στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016, δεν είναι δυνατή η κατάρτιση και δημοσίευσή της εντός της προβλεπόμενης...

  27/04 2017

  Axon: Αγορά 4.497 μετοχών από την Αν. Κατσαρού

  Η Εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 παρ. 1 (ιστ) και 21), σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του...

  05/04 2017

  Axon: Σε αγορά 8.050 μετοχών προέβη η Α. Κατσαρού

  Η κα Κατσαρού Αναστασία, σύζυγος του κου Λιακουνάκου Θωμά, προέβη την 27.3.2017 σε αγορά 8.050 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 482,75 ευρώ.

  05/04 2017

  Axon: Αγορά 4.000 μετοχών από Α. Κατσαρού

  Η κα Κατσαρού Αναστασία, σύζυγος του κου Λιακουνάκου Θωμά, προέβη την 03.4.2017 σε αγορά 4.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας € 256,00.

  05/04 2017

  Axon: Αγορά 2.500 μετοχών από Α. Κατσαρού

  Η κ. Κατσαρού Αναστασία, σύζυγος του κ. Λιακουνάκου Θωμά, προέβη την 29.3.2017 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας € 157,50.

  04/10 2016

  Axon: Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  01/07 2016

  Axon: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Στην Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016  παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 9 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 13.219.706 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 65,26  % του συνόλου των...

  06/06 2016

  Axon: Γνωστοποίηση κράτους-μέλους προέλευσης

  Η Εταιρεία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4374/2016 (ΦΕΚ A' 50/01.04.2016), ότι το Κράτος-Μέλος προέλευσης της...

  28/03 2016

  Axon Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016 ανακοινώνει η AXON Συμμετοχών.