Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΑΤΡΑΣΤ)

  4,6200

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  11:37 02/07

  Alpha Trust: Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (ορθή επανάληψη)

  Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα (ορθή επανάληψη)

  18:55 25/06

  Alpha Trust: Ανακοίνωση για ενημέρωση προς αναλυτές

  Δείτε το Δελτίο Τύπου και την παρουσίαση της εταιρίας.

  10:45 19/06

  Alpha Trust: Αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών

  Συνολικής καθαρής αξίας 6.960,00 ευρώ.

  10:24 18/06

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  11:05 10/06

  Alpha Trust: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών Οράτε συνημμένο.      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  11:06 29/05

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST), στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του...

  11:29 05/02

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST),  στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού...

  19/12 2019

  Alpha Trust: Πώληση 750 μετοχών από κ. David Phillip Gibbs

  Συνολικής καθαρής αξίας 13.075,00 ευρώ.

  05/11 2019

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Περί ποσοστού των ιδίων μετοχών.

  01/11 2019

  Alpha Trust: Προτίθεται να προβεί σε πώληση έως του συνόλου των ιδίων μετοχών

  Ήτοι έως 57.521 μετοχές (ποσοστό 7,438% του μετοχικού της κεφαλαίου) με κατώτατη τιμή διάθεσης ¤ 17,00 ανά μετοχή.

  09/10 2019

  Alpha Trust: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

  Με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε νέο μέλος αυτού ο κος Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Νικολάου Τζανέτου

  02/10 2019

  Alpha Trust: Ανακοίνωση για συμπληρωματική επιστροφή κεφαλαίου

  Ανακοίνωση για συμπληρωματική καταβολή

  03/09 2019

  Alpha Trust: Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων η κα Μαρία Σαλαμούρα

  Σε αντικατάσταση της κας Ευθαλίας Πάσχου.

  01/08 2019

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και σε μετρητά