Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΑΤΡΑΣΤ)

  18,0000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 18,0000
  • Υψηλό 18,0000
  • Χαμηλό 18,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  10:55 05/11

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Περί ποσοστού των ιδίων μετοχών.

  10:52 05/11

  Alpha Τrust: Στο 3,719% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

  Πώληση ιδίων μετοχών.

  11:25 01/11

  Alpha Trust: Προτίθεται να προβεί σε πώληση έως του συνόλου των ιδίων μετοχών

  Ήτοι έως 57.521 μετοχές (ποσοστό 7,438% του μετοχικού της κεφαλαίου) με κατώτατη τιμή διάθεσης ¤ 17,00 ανά μετοχή.

  12:35 09/10

  Alpha Trust: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

  Με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε νέο μέλος αυτού ο κος Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Νικολάου Τζανέτου

  17:45 02/10

  Alpha Trust: Ανακοίνωση για συμπληρωματική επιστροφή κεφαλαίου

  Ανακοίνωση για συμπληρωματική καταβολή

  17:20 03/09

  Alpha Trust: Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων η κα Μαρία Σαλαμούρα

  Σε αντικατάσταση της κας Ευθαλίας Πάσχου.

  14:55 01/08

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και σε μετρητά

  13:59 01/07

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Μεταβολή ποσοστού σε δικαιώματα ψήφου

  Τα δικαιώματα ψήφου της ίδιας εταιρίας έχουν κατέλθει του ποσοστού 5% και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,81%.

  09:16 07/06

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Παρουσίαση στην ένωση θεσμικών επενδυτών

  Παρουσίαση της Alpha Trust στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

  13:14 31/05

  Alpha Trust: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου.

  13:01 31/05

  Alpha Trust: Αποκοπή μερίσματος

  Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST), ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Τακτικής Γενικής...

  17:27 08/05

  Alpha Trust: Ετήσια παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της εταιρείας για το έτος 2018

  Το ενημερωτικό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.alphatrust.gr στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων.

  12:28 04/03

  Alpha Trust: Αποτελέσματα χρήσης 2018

  Στα €0,96 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη.

  13:32 02/01

  Alpha Trust: Η Ευθαλία Πάσχου νέα υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων

  Σε αντικατάσταση της κ. Κωνσταντίνας Γκανέτσου.

  21/09 2018

  Alpha Trust: Δελτίο Τύπου

  Ανακοίνωση

  26/06 2018

  Alpha trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Πώληση μετοχών από κ. David Phillip Gibbs

  Προέβη την 25.6.2018 σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 23.250,00 ευρώ.

  14/06 2018

  Alpha Trust: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Λήψη απόφασης για την παύση των αγορών ιδίων μετοχών.

  14/06 2018

  Alpha Trust: Στις 5 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2018.

  20/04 2018

  Alpha Τrust: Ανακοίνωση

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ Η ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (δ.τ. ALPHA TRUST), με...

  19/04 2018

  Alpha Τrust: Αγορά πακέτου 56.500 ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 των Κανόνων...

  23/03 2018

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου

  15/03 2018

  Alpha Trust: Διενέργεια συναλλαγών

  Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών.

  15/03 2018

  Alpha Trust: Διενέργεια συναλλαγών

  Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  15/03 2018

  Alpha Trust: Διενέργεια συναλλαγών

  Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών.