Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΑΤΡΑΣΤ)

  23,4000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  11:29 05/02

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST),  στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού...

  19/12 2019

  Alpha Trust: Πώληση 750 μετοχών από κ. David Phillip Gibbs

  Συνολικής καθαρής αξίας 13.075,00 ευρώ.

  05/11 2019

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Περί ποσοστού των ιδίων μετοχών.

  01/11 2019

  Alpha Trust: Προτίθεται να προβεί σε πώληση έως του συνόλου των ιδίων μετοχών

  Ήτοι έως 57.521 μετοχές (ποσοστό 7,438% του μετοχικού της κεφαλαίου) με κατώτατη τιμή διάθεσης ¤ 17,00 ανά μετοχή.

  09/10 2019

  Alpha Trust: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

  Με την από 08.10.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε νέο μέλος αυτού ο κος Γεώργιος Καμπάνης του Δημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Νικολάου Τζανέτου

  02/10 2019

  Alpha Trust: Ανακοίνωση για συμπληρωματική επιστροφή κεφαλαίου

  Ανακοίνωση για συμπληρωματική καταβολή

  03/09 2019

  Alpha Trust: Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων η κα Μαρία Σαλαμούρα

  Σε αντικατάσταση της κας Ευθαλίας Πάσχου.

  01/08 2019

  Alpha Trust: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου σε είδος και σε μετρητά

  01/07 2019

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Μεταβολή ποσοστού σε δικαιώματα ψήφου

  Τα δικαιώματα ψήφου της ίδιας εταιρίας έχουν κατέλθει του ποσοστού 5% και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,81%.

  07/06 2019

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Παρουσίαση στην ένωση θεσμικών επενδυτών

  Παρουσίαση της Alpha Trust στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

  31/05 2019

  Alpha Trust: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου.

  31/05 2019

  Alpha Trust: Αποκοπή μερίσματος

  Η Εταιρεία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (διακριτικός τίτλος ALPHA TRUST), ανακοινώνει ότι, με απόφαση της Τακτικής Γενικής...

  08/05 2019

  Alpha Trust: Ετήσια παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της εταιρείας για το έτος 2018

  Το ενημερωτικό υλικό είναι επίσης διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.alphatrust.gr στην ενότητα Ενημέρωση Μετόχων.

  04/03 2019

  Alpha Trust: Αποτελέσματα χρήσης 2018

  Στα €0,96 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη.

  02/01 2019

  Alpha Trust: Η Ευθαλία Πάσχου νέα υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων

  Σε αντικατάσταση της κ. Κωνσταντίνας Γκανέτσου.

  21/09 2018

  Alpha Trust: Δελτίο Τύπου

  Ανακοίνωση

  26/06 2018

  Alpha trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Πώληση μετοχών από κ. David Phillip Gibbs

  Προέβη την 25.6.2018 σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της ως άνω Εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 23.250,00 ευρώ.

  14/06 2018

  Alpha Trust: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Λήψη απόφασης για την παύση των αγορών ιδίων μετοχών.

  14/06 2018

  Alpha Trust: Στις 5 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

  Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 29η Ιουνίου 2018.