Συνεχης ενημερωση

  ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΑΤΕΚ)

  0,3000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,2700
  • Υψηλό 0,3300
  • Χαμηλό 0,2700
  • Όγκος 165
  • Τζίρος 53 €
  • Πράξεις 4
  19:11 14/11

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση εξαγοράς του The Toc Digital Media Υπηρεσίες Ενημέρωσης Α.Ε.

  Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 399.900,97 ευρώ.

  14:58 05/11

  Αττικές Εκδόσεις: Χωρίς επιφύλαξη τα φορολογικά πιστοποιητικά για τη χρήση 2018

  Τόσο για την μητρική εταιρεία, όσο και για τις θυγατρικές της.

  13:13 11/06

  Αττικές Εκδόσεις: Αλλαγή ημερομηνίας της ετήσιας ΓΣ

  Στις 25 Ιουλίου αντί της 28ης Ιουνίου.

  09:15 23/05

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση για επαναδιατύπωση οικονομικών καταστάσεων

  Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 .

  17:47 24/04

  Αττικές Εκδόσεις: Στις 28 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

  25/06 2018

  Αττικές Εκδόσεις: Το νέο Δ.Σ.

  Συνεδρίασε και όρισε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη.

  21/06 2018

  Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η ΓΣ συνήλθε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40).

  21/06 2018

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία έτη, ήτοι έως 10/9/2018.

  31/05 2018

  Αττικές Εκδόσεις: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Δείτε την πρόσκληση. Πρόσκληση σε ΤΓΣ

  13/02 2018

  Αττικές Εκδόσεις: Αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2018, εξέλεξε ως νέο...

  30/06 2017

  Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία"), η οποία συνήλθε στις 30.6.2017, ημέρα Παρασκευή...

  28/06 2017

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις

  Η Αττικές Εκδόσεις ΑΕ ανακοινώνει τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας με την Thinkdigital Group (TDG).

  04/04 2017

  Αττικές Εκδόσεις: Σήμερα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2016

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

  16/11 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Γνωστοποίηση αντικατάστασης μέλους διοικητικού συμβουλίου

  Το Δ.Σ. έκανε δεκτή την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους (Αντιπροέδρου) κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλη και σε αντικατάστασή του εξέλεξε τoν κο Στέφανο Τρουπάκη.

  29/07 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίονωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία (η "Εταιρεία"), σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 (άρθρο.3,(ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης...

  26/07 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία (η "Εταιρεία") ανακοινώνει.

  01/07 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Παρέστησαν τρεις μέτοχοι δικαιούχοι 12.311.724 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών.

  08/06 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ioυνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

  11/05 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση για το κράτος - μέλος καταγωγής

  Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ανακοινώνει, σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50 / 01.04.2016),  ότι  κράτος-μέλος καταγωγής ...

  31/03 2016

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Σύμφωνα με τα άρθρα  4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ...

  07/07 2015

  Αττικές Εκδόσεις: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Συνεδρίασε την 1.7.2015 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία", το οποίο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015,...

  01/07 2015

  Αττικές Εκδόσεις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Στις 30/6/2015, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις.

  09/06 2015

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία" (η "Εταιρεία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ioυνίου 2015, ημέρα Τρίτη και...

  06/04 2015

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2015 ανακοινώνουν οι Αττικές Εκδόσεις.

  06/04 2015

  Αττικές Εκδόσεις: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης δ.σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 4/4/2015 αποφάσισε την αντικατάσταση της κας Ελένης Aννας Κυρκιλή με τον κο Νικόλαο Πανόπουλο του Χρήστου και για το υπόλοιπο της...

  31/03 2015

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

  Η χρήση του 2014 ολοκληρώθηκε για τον Ομιλο των Αττικών Εκδόσεων με βελτιωμένα θετικά αποτελέσματα, καθώς ενισχύθηκε περαιτέρω η λειτουργική κερδοφορία του