Συνεχης ενημερωση

  5,4800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  21/06 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ (η Εταιρεία) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στις 28 Απριλίου 2017, επανακαταρτίστηκαν...

  05/05 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση διαγραφής μετοχών από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

  Ανακοίνωση απόφασης για την υποβολή αίτησης διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών

  03/05 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας- γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007  Η εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ...

  06/04 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση έγκρισης δικαιώματος εξαγοράς

  Έγκριση του αιτήματος της Apollo Investment.

  15/03 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς της Apollo Investment Holdco S.A.R.L. Σε συνέχεια της από 8.3.2017 ανακοίνωσής της σχετικά με την άσκηση του...

  08/03 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση σύναψη σύμβασης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (Εταιρεία) στο πλαίσιο της υποχρέωσης δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών κατά τον Ν. 3340/2005 και την απόφαση ΕΚ...

  08/03 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με το Ν. 3461/2006

  24/02 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Συνολικά 2.447 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση της Αpollo Investment Holdco.

  23/02 2017

  Αστήρ Παλάς: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Ο μέτοχος PREMIER προέβη την 21-2-2017 στην πώληση 582.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

  06/02 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.   Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του Ν.3461/2006 Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία περιορισμένης...

  03/02 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του νόμου 3461/2006

  48.886 κοινές ονομαστικές μετοχές της Αστήρ Παλάς απέκτησε η Apollo Investment Holdco.

  02/02 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία "Apollo Investment Holdco S.A.R.L. δηλώνει ότι, την...

  01/02 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του νόμου 3461/2006

  31/01 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Συνολικά 760.649 κοινές ονομαστικές μετοχές της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης έναντι 5,48 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 01.02.2017 απέκτησε στις 30...

  30/01 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση της αιτιολογημένης γνώμης ΔΣ αναφορικά με την δημόσια πρόταση

  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Ανακοίνωση αιτιολογημένης γνώμης Δ.Σ. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν....

  27/01 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του Ν. 3461/2006

  26/01 2017

  Αστήρ Παλλάς: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Apollo Investment Holdco κατέχει άμεσα ποσοστό 93,14% έναντι ποσοστού 88,46% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  26/01 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του νόμου 3461/2006

  25/01 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του νόμου 3461/2006

  23/01 2017

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία "Apollo Investment Holdco S.A.R.L. (στο εξής ο...

  20/12 2016

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση

  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.   Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006   Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η...

  30/11 2016

  Αστήρ Παλάς: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Aνασυγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα Από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτές τις...

  16/11 2016

  Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Apollo Investment Holdco

  Για την απόκτηση των κοινών μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης.