Συνεχης ενημερωση

  ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΑΣΤΑΚ)

  9,2500

  0,7000 (8,19%)

  • Άνοιγμα 9,3500
  • Υψηλό 9,4000
  • Χαμηλό 9,0500
  • Όγκος 22.362
  • Τζίρος 208.559 €
  • Πράξεις 132
  19:58 30/07

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Εταιρική ανακοίνωση

  Επί των προθέσεων του ελέγχοντος μετόχου.

  16:03 01/07

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Ανακοίνωση για αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021   Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης   ...

  16:35 20/05

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2021

  Νέα σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

  10/11 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού και μέτρα περιορισμού αυτών

  Σε συνέχεια της από 27/10/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία μας κοινοποιήθηκε την 30/10/2020 σχετικά με την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Περιόδου από 1η Ιανουάριου...

  11/09 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου.

  25/08 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

  Αποφασίσθηκε, λόγω λήξης της θητείας του, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  17/08 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνει την παραίτηση από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου.

  24/07 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

    ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020(*)- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η "Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.", σύμφωνα...

  29/05 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Νέος υπεύθυνος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

  Υπεύθυνος για τη σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ορίζεται το στέλεχος της κ. Ανδρέας Ζαπάντης.

  03/04 2020

  Alpha Αστικά Ακίνητα: Αποτελέσματα έτους 2019

  To έτος 2019, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ 16,4 εκατ. έναντι Ευρώ 14,6 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση ανήλθαν σε Ευρώ 3 εκατ., έναντι...