Συνεχης ενημερωση

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΠ)

  0,0720

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0720
  • Υψηλό 0,0720
  • Χαμηλό 0,0720
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  23/07 2015

  ANEK: Ανακοίνωση

  Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση, αποφάσισε μεταξύ...

  10/03 2015

  ΑΝΕΚ: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Σε απάντηση της από 9-3-2015 (Αρ. Πρωτ. 824) Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της...

  29/12 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  H ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΕΚ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, οτι: Η Εταιρεία έχει ναυλώσει από την ιταλική εταιρεία “VISEMAR di Navigazione S.R.l.”, Στο ως άνω πλοίο είχαν...

  27/11 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια νουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):...

  27/11 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση...

  29/09 2014

  ΑΝΕΚ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ε της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ. σε σημερινή του...

  29/09 2014

  ΑΝΕΚ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Στα πλαίσια της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Ε.Κ. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Ε.Κ. και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας...

  29/08 2014

  ΑΝΕΚ: IR RELEASE

  IR RELEASE

  29/08 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση...

  04/08 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Την ολοκλήρωση της πώλησης των πλοίων “Σοφοκλής Β.” και “Λευκά Όρη” και ακολούθως τη σύναψη συμβάσεων μακροχρόνιας ναυλώσεως των πλοίων γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΑΝΕΚ.

  09/07 2014

  ΑΝΕΚ: Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

  Φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές για τη χρήση 2013 πραγματοποιήθηκε στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ).

  16/06 2014

  ΑΝΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα την 15η Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα...

  23/05 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Τα καθήκοντα της διευθύντριας Εμπορικής Εκμετάλλευσης της εταιρείας ΑΝΕΚ αναλαμβάνει από 23/5/2014 η κα Θεοδώρα Ρήγα, σε αντικατάσταση του κου Πολύκλειτου Νερουλίδη.

  28/03 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2013.

  28/11 2013

  Anek Lines: Αποτελέσματα εννεαμήνου

  Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια-νουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):...

  04/10 2013

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές για τη χρήση 2012.

  29/08 2013

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση...

  29/08 2013

  ΑΝΕΚ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2013

  Μείωση ζημιών και κύκλου εργασιών κατέγραψε η ΑΝΕΚ το πρώτο εξάμηνο του 2013.

  19/06 2013

  ΑΝΕΚ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  17/06 2013

  ΑΝΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα την 16η Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στα...

  30/05 2013

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

  20/05 2013

  ΑΝΕΚ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την 15-05-2013, καλεί τους κ.κ. Mετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων...

  14/05 2013

  ΑΝΕΚ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16/06/13, αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Κυριακή 09/06/13.

  28/03 2013

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Κατόπιν της από 27-3-2013 και με αριθμό πρωτ. 1257 επιστολής  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης...

  05/06 2012

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  Πραγματοποιήθηκε στις 2/6 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ, η οποία μεταξύ άλλων εξέλεξε τους κ.κ. Αντωνακάκη Κωνσταντίνο και Κολλύρη Νικόλαο ως τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές.

  07/05 2012

  ΑΝΕΚ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Το Σάββατο 2 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ.

  03/04 2012

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας που είναι εκτός διαδικασίας διακανονισμού ανέρχονται στο ποσό των 5.701 χιλ. ευρώ ή 5,3% επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε...

  28/03 2012

  ΑΝΕΚ: Δελτίο Τύπου

  Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2011 μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 22,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι ζημιών 89,7 εκατ. ευρώ το 2010.

  26/03 2012

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Τετάρτη 28/03/12 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2011.

  30/01 2012

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Την ολοκλήρωση εκποίησης μετοχών που προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα μετά από reverse split ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ.