Συνεχης ενημερωση

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

  0,0430

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0430
  • Υψηλό 0,0430
  • Χαμηλό 0,0430
  • Όγκος 8.500
  • Τζίρος 365 €
  • Πράξεις 3
  24/08 2020

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  17/02 2017

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση για την αναβολή Γενικής Συνέλευσης

  Η ΕΓΣ δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη συντελεσθείσης της απαιτούμενης απαρτίας.

  29/09 2016

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεωνν

  Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2015 επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο α' εξάμηνο του 2016 βελτίωσε περαιτέρω τα αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Μέσω...

  23/06 2016

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.", που έλαβε χώρα την 23η Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα ...

  28/08 2015

  ΑΝΕΚ: IR Release

  IR Release

  28/08 2015

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.

  Ανωνυμη ναυτιλιακη εταιρια κρητησ α.ε.:

  23/07 2015

  ANEK: Ανακοίνωση

  Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση, αποφάσισε μεταξύ...

  22/06 2015

  ΑΝΕΚ: Αναβολή τακτικής γενικής συνέλευσης

  Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων για όλα τα...

  10/03 2015

  ΑΝΕΚ: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Σε απάντηση της από 9-3-2015 (Αρ. Πρωτ. 824) Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 2 της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της...

  29/12 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  H ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΕΚ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, οτι: Η Εταιρεία έχει ναυλώσει από την ιταλική εταιρεία “VISEMAR di Navigazione S.R.l.”, Στο ως άνω πλοίο είχαν...

  27/11 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια νουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):...

  27/11 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση...

  29/09 2014

  ΑΝΕΚ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Ε της απόφασης 3/347/12-07-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ. σε σημερινή του...

  29/09 2014

  ΑΝΕΚ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Στα πλαίσια της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Ε.Κ. όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Ε.Κ. και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας...

  29/08 2014

  ΑΝΕΚ: IR RELEASE

  IR RELEASE

  29/08 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση...

  04/08 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Την ολοκλήρωση της πώλησης των πλοίων “Σοφοκλής Β.” και “Λευκά Όρη” και ακολούθως τη σύναψη συμβάσεων μακροχρόνιας ναυλώσεως των πλοίων γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΑΝΕΚ.

  09/07 2014

  ΑΝΕΚ: Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού

  Φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές για τη χρήση 2013 πραγματοποιήθηκε στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ).

  16/06 2014

  ΑΝΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα την 15η Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα...

  30/05 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:  Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση...

  30/05 2014

  ΑΝΕΚ: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2014

  Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ια-νουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):  Το...

  30/05 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Συν/νο αρχειο IR RELEASE

  23/05 2014

  ΑΝΕΚ: Ανακοίνωση

  Τα καθήκοντα της διευθύντριας Εμπορικής Εκμετάλλευσης της εταιρείας ΑΝΕΚ αναλαμβάνει από 23/5/2014 η κα Θεοδώρα Ρήγα, σε αντικατάσταση του κου Πολύκλειτου Νερουλίδη.

  23/05 2014

  ΑΝΕΚ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 1579/5/22-05-2014, καλεί τους κ.κ. Mετόχους - κατόχους κοινών και προνομιούχων...

  Ροή Ειδήσεων