Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΑΝΔΡΟ)

  27,4000

  -0,4000 (-1,44%)

  • Άνοιγμα 27,8000
  • Υψηλό 27,8000
  • Χαμηλό 27,4000
  • Όγκος 353
  • Τζίρος 9.724 €
  • Πράξεις 23
  07/02 2007

  Ανδρομέδα: Εντυπο αναφοράς αποτελεσμάτων Δ΄τριμήνου

  Το έντυπο "Επενδυτική Ενημέρωση" θα αποσταλεί ταχυδρομικώς

  06/02 2007

  Ανδρομέδα: Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων

  Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων

  24/01 2007

  Ανδρομέδα: Αυξημένη κερδοφορία το 2006

  Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 18,6 εκατ. ευρώ, πραγματοποίησε η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., κατά τη χρήση 2006.

  12/01 2007

  Ανδρομέδα: Aγορά ιδίων μετοχών

  Η εταιρία γνωστοποιεί ότι πραγματοποίησε αγορά ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

  10/01 2007

  Ανδρομέδα: Στη διάθεση του κοινού ο πίνακας επενδύσεων

  Η Ανδρομέδα ΑΕΕΧ γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 10/01/2007.

  22/12 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Απόκτηση ιδίων μετοχών

  Στην απόκτηση 5.862 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Trust Ανδρομέδα, με μέση τιμή κτήσης 3,03 ευρώ.

  15/12 2006

  Ανδρομέδα: Απόκτηση ιδίων μετοχών

  Στην απόκτηση 4.793 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης τα 3,03 Ευρώ προχώρησε η Alpha Trust Ανδρομέδα στις 14 Δεκεμβρίου.

  08/12 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορές ιδίων μετοχών

  Αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποίησε στις 17/11 και 17/12 η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

  08/12 2006

  Ανδρομέδα: Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

  Απορροφούσα Alpha Trust ΑΕΔΑΚ κατέστη μέτοχος της Alpha Trust Ανδρομέδα με ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 6,58%.

  17/11 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά Ιδίων Μετοχών

  Η Ανδρομέδα πραγματοποίησε αγορά ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

  25/10 2006

  Ανδρομέδα: Αποστολή εντύπου "Επενδυτική Ενημέρωση"

  Την ηλεκτρονική αποστολή για ενημέρωση το εντύπου "Επενδυτική Ενημέρωση" για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2006, προς όλους τους αναλυτές και μετόχους ανακοίνωσε η Alpha Trust Ανδρομέδα.

  18/10 2006

  Ανδρομέδα: Αύξηση 34,9% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

  Αύξηση στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου ανακοίνωσε η Alpha Trust Ανδρομέδα, με σχετική γνωστοποίηση

  11/10 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Μείωση ΜΚ κατά €1,1 εκατ αποφάσισε η Γ.Σ.

  Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Alpha Trust Ανδρομέδας.

  11/10 2006

  Alpha Trust: Επαναγορά μέχρι 10% του μκ μεταξύ 23/10/06-10/10/07 αποφάσισε η Γ.Σ.

  Την πρόθεσή της να επαναγοράσει μέχρι 2.820.469 μετοχές (10% του μκ) γνωστοποιεί η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

  09/10 2006

  Ανδρομέδα: Στη διάθεση του κοινού ο πίνακας επενδύσεων της 30/9

  Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 09/10/2006 τίθεταιι ο Πίνακας Επενδύσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2006 της Alpha Trust Aνδρομέδα.

  20/09 2006

  Alpha Trust Ανρομέδα: Ολοκληρώθηκε η επαναγορά ιδίων μετοχών

  Alpha Trust Ανρομέδα: Ολοκληρώθηκε η επαναγορά 1,58% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 20/09/2005, όπως ανακοίνωσε η επιχείρηση.

  25/08 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 2.330 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 2.330 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Trust Ανδρομέδα, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Άλκη ΑΧΕΠΕΥ.

  18/08 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 550 ιδίων μετοχών από τις 11/8 έως 16/8

  Στην αγορά 550 ιδίων μετοχών προχώρησε η Alpha Trust Ανδρομέδα από τις 11/8 έως τις 16/8, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας Άλκη ΑΧΕΠΕΥ.

  07/08 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα 2006 από τις 10/8

  Τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2006 ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε στις 18/7/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust Ανδρομέδα.

  03/08 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα από τις 10/8

  Τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006 ανακοινώνει η Alpha Trust Ανδρομέδα. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 10η Αυγούστου.

  02/08 2006

  Alpha Trust: Θα αποσταλεί ενημερωτικό έντυπο για β΄ τρίμηνο σε μετόχους

  Θα αποσταλεί ταχυδρομικά προς όλους τους μετόχους της Alpha Trust Ανδρομέδα, το έντυπο "Επενδυτική Ενημέρωση" για το B΄ τρίμηνο της χρήσης 2006.

  25/07 2006

  Επικαιροποιημένη Λίστα εισηγμένων που απέστειλαν αποτελέσματα β΄ τριμήνου

  Παρατίθεται η λίστα με τις εισηγμένες εταιρείες που απέστειλαν οικονομικές καταστάσεις β΄ τριμήνου, όπως ανακοίνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

  24/07 2006

  Ανδρομέδα: Ηλεκτρονική αποστολή "Επενδυτικής Ενημέρωσης" για το β΄ τρίμηνο

  Το έντυπο "Επενδυτική Ενημέρωση" για το β΄ τρίμηνο της χρήσης 2006 ετοίμασε και θα αποστείλει ηλεκτρονικά η Alpha Trust-Ανδρομέδα.

  20/07 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Στις 18/8 αντί της 16ης/8 η καταβολή προμερίσματος

  Στις 18/08/2006 αντί της 16/08/2006 που είχε ανακοινωθεί αρχικά θα ξεκινήσει η καταβολή προμερίσματος για το 2006 της εταιρείας Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

  19/07 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Στις 18/8 η καταβολή του προμερίσματος (0,08 ευρώ)

  Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2006 ανακοίνωσε η Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

  10/07 2006

  Alpha Trust: Στη διάθεση του κοινού ο Πίνακας Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου

  Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού είναι από τις 10/07/2006 ο Πίνακας Επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2006 της εταιρείας Alpha Trust-Ανδρομέδα.

  03/07 2006

  Στο 0,51% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Αlpha Trust ΑΕΠΕΥ στην Ανδρομέδα

  Στο 0,51% από 5,49% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Αlpha Trust στην μ/κ της Ανδρομέδα

  19/06 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 1.749 ιδίων μετοχών από 9/6 έως 13/6

  Στην αγορά 1.749 ιδίων μετοχών προχώρησε η εταιρεία Alpha Trust Ανδρομέδα στο δίατημα από 9/6 έως 13/6, σε εκτέλεση των από 20.09.2005 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και...

  10/05 2006

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2002-04

  Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 52.013,04 ευρώ, οι οποίοι θα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2006

  Ροή Ειδήσεων