Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΑΝΔΡΟ)

  28,0000

  -0,2000 (-0,71%)

  • Άνοιγμα 28,0000
  • Υψηλό 28,4000
  • Χαμηλό 27,6000
  • Όγκος 57
  • Τζίρος 1.589 €
  • Πράξεις 11
  22:59 30/03

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (ορθή επανάληψη)

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

  17:58 19/03

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Δελτίο Τύπου

  Αποτελέσματα χρήσης 2020.

  18:39 26/02

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στις 19 Μαρτίου τα αποτελέσματα της χρήσης 2020.

  11:02 01/02

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ανακοινώνει τα εξής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ...

  17/12 2020

  Αlpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 600 ιδίων μετοχών

  Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 22.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των από 08.07.2020 και...

  05/11 2020

  Alpha trust Ανδρομέδα: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας

  Η εταιρεία ALPHATRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ.2310-27/10/2020) και βάση των προβλεπόμενων στην παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 καθώς και τα...

  12/10 2020

  Alpha Trust: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

  Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

  09/10 2020

  Alpha Trust Aνδρομέδα: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  09/10 2020

  Alpha Trust Aνδρομέδα ΑΕΕΧ: Διάθεση πίνακα επενδύσεων

  H Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 09/10/2020.