Συνεχης ενημερωση

  0,1800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  27/11 2018

  Alco: Ανακοίνωση

  "Δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό Χ.Α. για την υποβολή αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας".

  08/11 2018

  Alco: Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για την χρήση 2017

  Χορηγήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή.

  30/07 2018

  Alco: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

  10/07 2018

  Alco: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  02/07 2018

  Alco: Ανακοίνωση

  H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανεβλήθη για την 27/7/2018.

  26/04 2018

  Alco: Στο 10,055% το ποσοστό της Αθανασίας Τζώρτζη

  Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 αρ. 9 παρ.1 και  της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια της από 25/4/2018 γνωστοποίησης ,  ότι...

  26/04 2018

  Alco: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

  03/04 2018

  Alco: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό ότι την 1/3/2018 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας επεβλήθη...

  03/04 2018

  Alco: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό ότι την 2/4 /2018 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας δυνάμει της οποίας επεβλήθη...

  27/11 2017

  ΑΛΚΟ: Ανακοίνωση ανασύνθεσης ΔΣ (ορθή επανάληψη)

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά από παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ κ.Παναγιώτη Κατσικαλή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως...

  25/10 2017

  Alco: Ανακοίνωση

  Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

  19/10 2017

  Alco: Ανακοίνωση ανασύνθεσης επιτροπής ελέγχου

  Δείτε την ανακοίνωση. Ανακοίνωση

  12/09 2017

  Alco: Ανακοίνωση σύνθεσης ΔΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετα από παραίτηση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου κ. Μπουτου την 11.09.2017 το...

  21/07 2017

  Alco: Ανακοίνωση για την σύνθεση Δ.Σ.

  Συγκροτήθηκε σε Σώμα.

  23/06 2017

  Alco: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Δείτε συνημμένη την πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

  21/02 2017

  Alco: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε υλοποίηση σχετικής απόφασής του πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Θυγατρικής Εταιρείας "ΑΛΚΗΤΑΣ...

  21/02 2017

  Alco: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε υλοποίηση σχετικής απόφασής του συστήθηκε την 8/12/2016 θυγατρική εταιρεία στις Η.Π.Α υπό την επωνυμία ΑLCO USA...

  21/02 2017

  Alco: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε υλοποίηση σχετικής απόφασής του η εταιρεία αγόρασε την 27.04.2016 το 100 % των μεριδίων της RPVAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ...

  17/11 2016

  ΑΛΚΟ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστών μετοχών

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστών μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  15/07 2016

  ΑΛΚΟ: Ανακοίνωση για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ της εταιρείας που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της...

  15/07 2016

  ΑΛΚΟ: Ανακοίνωση

  Τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/7/16.