Συνεχης ενημερωση

  ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΞΥΛΟΥ (ΑΚΡΙΤ)

  0,6450

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,6100
  • Υψηλό 0,6100
  • Χαμηλό 0,6100
  • Όγκος 120
  • Τζίρος 73 €
  • Πράξεις 8
  16/06 2011

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας, στην έδρα της εταιρείας.

  24/05 2011

  Ακρίτας: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Ακρίτας στην τακτική γενική συνέλευση στις 16/6.

  30/03 2011

  Ακρίτας: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 40,19 εκ. ευρώ έναντι 46,19 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 13%.

  30/12 2010

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ύψους 25.000.000 ευρώ σύναψε η Ακρίτας.

  14/05 2010

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα 14/05 το νέο Δ.Σ. που αποφασίστηκε στη χθεσινή Γ.Σ.

  13/05 2010

  Ακρίτας: Αποφάσεις ετήσιας Γ.Σ.

  Η εταιρεία ενέκρινε κατά τη γενική συνέλευση της 13/05 τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2009.

  14/04 2010

  Ακρίτας: Προαναγγελία Γ.Σ.

  Στις 13/05 έχει οριστεί η τακτική Γ.Σ. της εταιρείας.

  30/03 2010

  Ακρίτας: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Ζημιές έναντι κερδών παρουσίασε το 2009 σε σχέση με το 2008 η Ακρίτας.

  18/12 2009

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση

  Σε αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού της συμβουλίου προέβη η Ακρίτας στις 16/12.

  08/12 2009

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Απεβίωσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Αθανάσιος Σαράντης.

  28/08 2009

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Σχολιασμός οικονομικών μεγεθών α΄ εξάμήνου 2009

  29/06 2009

  Ακρίτας: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

  Τις αποφάσεις της ετήισας τακτικής Γ.Σ. ανακοίνωσε η Ακρίτας.

  29/05 2009

  Ακρίτας: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ακρίτας στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη.

  30/03 2009

  Ακρίτας: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008

  Με κέρδη έκλεισε το 2008 τόσο για τον όμιλο όσο και για την μητρική εταιρία ΑΚRITAS.

  20/10 2008

  Αλλαγές στην Σύνθεση των Δεικτών Χ.Α.

  Αφαιρούνται από τη σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της ΕΛΙΧΘ λόγω της μετοφαράς τους στην κατηγορία επιτήρησης.

  03/09 2008

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Σε τροποποίηση της οικονομικής της έκθεσης για το α΄ εξάμηνο του 2008 προέβη η εταιρεία Ακρίτας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 29/08/08.

  27/08 2008

  Ακρίτας: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου

  Στα 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ευρώ 7,1 εκατ. ευρώ το 2007 ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους της εταιρείας Ακρίτας το πρώτο εξάμηνο του 2008.

  20/06 2008

  Ακρίτας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποίηθηκ, σήμερα, 20/6, ανακοίνωσε η Ακρίτας.

  20/05 2008

  Ακρίτας: Ετήσιο δελτίο χρήσης 2007

  Δημοσιοποίησε η Ακρίτας το ετήσιο δελτίο χρήσης στην ιστιοσελίδα της.

  16/05 2008

  Ακρίτας: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Στις 20 Ιουνίου 2008, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας.

  29/04 2008

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

  Στο 17,720% από 20,797%, κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Αθανάσιου Σαράντη στην Ακρίτας, στις 29 Απριλίου 2008.

  29/04 2008

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

  Στο 15,475% από 12,399%, ανήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Γεώργιου Σαράντη στην Ακρίτας, στις 29 Απριλίου 2008.

  18/04 2008

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Τη μείωση και εν συνεχεία την ισόποση αύξηση του Μ.Κ. κατά το ποσό των 4.420.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση συγκεκριμένων αποθεματικών, αποφάσισε η Γ.Σ. της Ακρίτας.

  26/03 2008

  Ακρίτας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Ακρίτας αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  18/03 2008

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων

  Σε πώληση 400.000 μετοχών της εταιρείας προχώρησε ο κ. Αθανάσιος Σαράντης.

  03/03 2008

  Ακρίτας: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Στις 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

  28/01 2008

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Σε αγορά οικοπέδου στη Βουλγαρία προχώρησε η Ακρίτας.

  25/10 2007

  Ακρίτας: Ανακοίνωση στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.3556/2007

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.000.000 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 13.000.000 έκαστη.

  29/08 2007

  Ακρίτας: Αποτελέσματα 6μήνου

  Με σημαντική αύξηση των δομικών οικονομικών μεγεθών έκλεισε το Α?εξάμηνο το 2007 για την βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου "AKRITAS" .

  24/07 2007

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/πληρωμής μερίσματος

  Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 31.07.2007.