Συνεχης ενημερωση

  ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΞΥΛΟΥ (ΑΚΡΙΤ)

  0,6450

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,6100
  • Υψηλό 0,6100
  • Χαμηλό 0,6100
  • Όγκος 120
  • Τζίρος 73 €
  • Πράξεις 8
  21/04 2017

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2017. Η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων ...

  19/04 2017

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Σαράντη Π. Γκάγκα από το Δ.Σ. και την αντικατάσταση αυτού με τον κ. Βασίλειο Α. Παπαδόπουλου.

  03/04 2017

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Νέος διευθύνων σύμβουλος, το ΔΣ εξέλεξε και αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή.

  19/10 2016

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Η εταιρεία ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Αναστάσιου Χρυσοχοΐδη του Γεωργίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

  30/09 2016

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Ενέργειες της εταιρείας για την άρση της επιτήρισης από τις μετοχές της.

  30/05 2016

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση κράτους - μέλους καταγωγής

  Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ελληνικό κανονιστικό σύστημα ...

  25/05 2016

  Ακρίτας: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τι αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 25ης Μαΐου.

  25/04 2016

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας "ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε." με την από 20-04-2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας "ΑΚΡΙΤΑΣ" σε Τακτική Γενική...

  31/03 2016

  Ακρίτας: Ανακοίνωση εταιρείας της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην κατηγορία επιτήρησης

  Η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή για την επιστροφή του Ομίλου σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

  28/03 2016

  Ακρίτας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό...

  01/12 2015

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια δημοσίευσης των Εννεάμηνων Οικονομικών Καταστάσεων (01/01/2015 με 30/09/2015) η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ' εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών ...

  14/09 2015

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατ' εφαρμογή της διάταξης Αρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι, με βάση τις δημοσιευμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (01/01/2015 με 30/06/2015), οι...

  29/05 2015

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Η εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για τις...

  11/05 2015

  Ακρίτας: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

  Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα...

  27/04 2015

  Ακρίτας: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,...

  08/04 2015

  Ακρίτας: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ακρίτας, για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  13/03 2015

  Ακρίτας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και με βάση το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό...

  17/12 2014

  Ακρίτας: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις

  Πώληση της παραγωγικής μονάδας της AKRITAS BULGARIA

  10/06 2014

  Ακρίτας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η «ΑΚΡΙΤΑΣ», είναι η βιομηχανία του κλάδου ξυλείας που άντεξε στη δραματική μείωση της ζήτησης που επί πέντε συναπτά έτη αντιμετώπισαν όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα του...

  16/05 2014

  Ακρίτας: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 10η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ακρίτας.

  28/03 2014

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Οι Τράπεζες ενέκριναν στο σύνολό τους το αίτημα που υπέβαλε η Ακρίτας ΑΕ για την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού ποσού 20,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 10ετίας.

  19/03 2014

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Στις 31/3 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2013.

  10/06 2013

  Ακρίτας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης ανακοίνωσε η Ακρίτας Α.Ε..

  20/05 2013

  Ακρίτας: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 10 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  27/03 2013

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. δεν τηρεί καταθέσεις σε κανένα τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο και δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των εν λόγω τραπεζών.

  20/03 2013

  Ακρίτας: Οικονομικό ημερολόγιο

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου θα ανακοινώσει η Ακρίτας τα αποτελέσματα του 2012.

  18/06 2012

  Ακρίτας: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ακρίτας.

  23/05 2012

  Ακρίτας: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  ΣΤις 18 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  18/05 2012

  Ακρίτας: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Μεταβολή στις ημερομηνίες του Οικονομικού Ημερολογίου 2012.

  27/03 2012

  Ακρίτας: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 30/3 θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της Ακρίτας για το 2011.

  Ροή Ειδήσεων