Συνεχης ενημερωση

  10:53 25/05

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της  επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας, για διάθεση παγίων και προς το σκοπό της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της  από την...

  29/09 2020

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Τι συζητήθηκε στην επαναληπτική τακτική Γ.Σ. της 29ης Σεπτεμβρίου.

  10/09 2020

  ΑΕΓΕΚ: Στις 29 Σεπτεμβρίου η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

  Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 10  Σεπτεμβρίου 2020 συγκλήθηκε η 80η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της...

  12/08 2020

  ΑΕΓΕΚ: Προαναγγελία τακτικής Γ.Σ.

  Στις 10 Σεπτεμβρίου.

  15/07 2020

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  25/06 2020

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 έως τις 30 Ιουνίου.

  27/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  10/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Ορισμός μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου

  Από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου.

  10/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10.09.2019 επανεξέλεξε το ίδιο διοικητικό συμβούλιο.

  10/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Επισυνάπτεται το ακόλουθο κείμενομε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.  Αποφάσεις Τακτικής ΓΣ

  03/06 2019

  ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

  Για τις 10 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η τακτική Γενική Συνέλευση, αντί για 7 Ιουνίου που είχε προγραμματιστεί αρχικά.

  24/04 2019

  ΑΕΓΕΚ: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2019

  Η ΑΕΓΕΚ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

  22/04 2019

  ΑΕΓΕΚ: Αναρτήθηκε ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

  Προς περαιτέρω ενίσχυση της τήρησης διαφάνειας και της υπεύθυνης λειτουργίας της εταιρίας.

  24/10 2018

  ΑΕΓΕΚ: Σήμερα η δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης

  Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  10/09 2018

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 10  Σεπτεμβρίου 2018 συγκλήθηκε η 78η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη...

  20/08 2018

  ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων", την απόφαση του...

  28/06 2018

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  την  27.6.2018 ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της (10%) στην Εταιρία Παραχώρησης...