Συνεχης ενημερωση

  17:48 25/06

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 έως τις 30 Ιουνίου.

  27/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  10/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Ορισμός μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου

  Από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου.

  10/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10.09.2019 επανεξέλεξε το ίδιο διοικητικό συμβούλιο.

  10/09 2019

  ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Επισυνάπτεται το ακόλουθο κείμενομε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019.  Αποφάσεις Τακτικής ΓΣ

  03/06 2019

  ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

  Για τις 10 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η τακτική Γενική Συνέλευση, αντί για 7 Ιουνίου που είχε προγραμματιστεί αρχικά.

  24/04 2019

  ΑΕΓΕΚ: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2019

  Η ΑΕΓΕΚ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

  22/04 2019

  ΑΕΓΕΚ: Αναρτήθηκε ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

  Προς περαιτέρω ενίσχυση της τήρησης διαφάνειας και της υπεύθυνης λειτουργίας της εταιρίας.

  24/10 2018

  ΑΕΓΕΚ: Σήμερα η δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης

  Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  10/09 2018

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 10  Σεπτεμβρίου 2018 συγκλήθηκε η 78η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά επί της οδού Τάκη...

  20/08 2018

  ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων", την απόφαση του...

  28/06 2018

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι  την  27.6.2018 ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της (10%) στην Εταιρία Παραχώρησης...

  26/04 2018

  ΑΕΓΕΚ: Δεν θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 2017 εντός της νόμιμης προθεσμίας

  Η εταιρία ΑΕΓΕΚ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσει να δημοσιεύσει εντός της νόμιμης προθεσμίας τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.  Τα συνεχιζόμενα ...

  26/04 2018

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η ΑΕΓΕΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 31 Μαρτίου 2018 διεκόπη η σχέση συνεργασίας με την εταιρία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Σέρβισες Ανώνυμη Εταιρεία, αναφορικά με την παροχή λογιστικών και...

  07/12 2017

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Αναφορικά με το μετρό Θεσσαλονίκης.

  30/11 2017

  ΑΕΓΕΚ: Ενέργειες για άρση των μετοχών από την Κατηγορία Επιτήρησης

  Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου...

  30/11 2017

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η ΑΕΓΕΚ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο...

  09/10 2017

  ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Επισυνάπτεται το ακόλουθο κείμενο με τις αποφάσεις της εξ ΄ αναβολής Α΄ επαναληπτικής τακτικής συνέλευσης των μετόχων της 9ης Οκτωβρίου 2017. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΣ 09.10.2017

  28/09 2017

  ΑΕΓΕΚ: Γιατί καθυστερεί η έγκαιρη κατάρτιση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

  Σήμερα προέκυψαν αιφνιδίως θέματα σχετικά με τα άρτι ληφθέντα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα των υποκαταστημάτων και θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό (Αλβανία και Ρουμανία) τα οποία...

  26/09 2017

  ΑΕΓΕΚ: Καταβάλλει προσπάθεια να είναι συνεπής με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων

  Θεωρεί, επί του παρόντος, πρόωρη την πιθανολόγηση επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου και την δημοσιοποίηση της πιθανής ημερομηνίας δημοσίευσης.

  26/09 2017

  ΑΕΓΕΚ: Ανακοίνωση

  Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου...