Συνεχης ενημερωση

  ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ.ΙΣΧ.&ΕΛΕΧ.ΠΕ (ΑΓΚΡΙ)

  0,0140

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0140
  • Υψηλό 0,0140
  • Χαμηλό 0,0140
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/07 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ενημέρωση επενδυτών

  Αθήνα, 06.07.2017    ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Ενημέρωση επενδυτών    Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια της...

  24/05 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση παραίτησης και αντικατάστασης μελών Δ.Σ.

  Η εταιρεία ανακοινώνει τις υποβληθείσες από τους κο Αλιόσσα Γκρίσιν, κα Μαριάννα Σαλίβερου και κο Δημήτριο Θυμή παραιτήσεις.

  16/05 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Ανακοίνωση παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας   Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με...

  11/05 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ενημέρωση επενδυτών

  Αναβλήθηκε για τις 07/11/2018 η εκδίκαση της υποβληθείσας, από 16/02/2017, αίτησης πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

  05/05 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη...

  28/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2017

  Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τροποποίηση του...

  28/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Στις 14.870.100 ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

  Η Ανώνυμη Εταιρία με επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και το δ.τ. "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε." , γνωστοποιεί, βάση του αρ.27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως...

  28/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις 19 Μαΐου...

  28/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της Εταιρείας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ...

  28/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Σχολιασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2016

  Αθήνα, 27.04.2017 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 Η Εταιρεία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", στα πλαίσια της δημοσίευσης...

  20/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  18/04 2017

  ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

  Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.", από σήμερα, 18 Απριλίου 2017, για την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία...

  13/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Σχέδιο αποφάσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της έκτακτης γ.σ.

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της Εταιρείας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ...

  03/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Αθήνα, 03.04.2017  ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ...

  03/04 2017

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2017

  Παιανία, 03.04.2017 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Ανακοίνωση Οικονομικού ημερολογίου 2017 Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα...

  16/12 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

  Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  30/09 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Σχολιασμός αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2016

  Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 1.260.106,05 ευρώ μειωμένες κατά 10,13% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015

  30/09 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης".

  28/06 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  Τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ανακοίνωσε η Άλφα Γκρίσιν.

  07/06 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση αριθμού μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου

  Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στις 07.06.2016, ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί την...

  03/06 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση ανανέωσης σύμβασης συνεργασίας

  Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε με την EMERSON NETWORK POWER, στην ανανέωση της...

  05/05 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση για το κράτος μέλος προέλευσης

  Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με την...

  13/04 2016

  Αλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση

  H Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε τροποποίηση στις 07.04.2016 των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

  31/03 2016

  Alpha Grissin: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2015 – 31.12.2015 της Εταιρείας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και κατ'...

  28/03 2016

  Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Αθήνα, 28.03.2016 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E. Ανακοίνωση Οικονομικού ημερολογίου 2016 Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., στα πλαίσια ...