Συνεχης ενημερωση

  13/09 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Οι μετοχές των Avenir και ΤΤ αφαιρούνται από τη σύνθεση όλων των Δεικτών στους οποίους συμμετέχουν.

  31/08 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης έξι μετοχών.

  30/08 2012

  Avenir: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία θα καθυστερήσει την έκδοση αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου.

  06/08 2012

  Avenir: Ανακοίνωση

  Ο κ. Παναγιώτης Συράκης ανέλαβε τη θέση του προέδρου της Avenir μετά την παραίτηση του κ. Νικολάου Μαράντου.

  23/07 2012

  Avenir: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών ενέκρινε μεταξύ άλλων η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Avenir.

  10/07 2012

  Avenir: Αναβολή της α΄ επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

  Στην α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της 10ης Ιουλίου 2012 δεν παρέστησαν μέτοχοι, και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

  05/07 2012

  Avenir: Ανακοίνωση

  Σε αλλαγή έδρας προέβη στις 4/7 η Avenir.

  29/06 2012

  Avenir: Ανακοίνωση

  Σε διευκρινίσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.07 προέβη η Avenir.

  29/06 2012

  Avenir: Ανακοίνωση

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2012 των Μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΄AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη αρ.5...

  25/06 2012

  Avenir: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Στις 29/06/2012, ημέρα Παρασκευή, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Avenir.

  08/06 2012

  Avenir: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 80.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην τακτική γενική συνέλευση της Avenir που θα...

  21/05 2012

  Avenir: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Τους κ.κ. Παναγιώτη Συράκη και Εμμανουήλ Παπαγιαννάκη εξέλεξε στις 18/5 το Δ.Σ. της Avenir ως Συμβούλους σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Θωμά Αχείμαστου και Κυριάκου Κολοκασίδη.

  20/04 2012

  Avenir: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 2.000 μετοχών, αξίας 108 ευρώ, προχώρησε στις 19/4 ο κ. Θωμάς Αχείμαστος.

  17/04 2012

  Avenir: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 6.801 μετοχών της Avenir προέβη στις 12/4 ο κ. Θωμάς Αχείμαστος.

  17/04 2012

  Avenir: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 3.199 μετοχών της Avenir προέβη στις 11/4 ο κ. Θωμάς Αχείμαστος.

  12/04 2012

  Avenir: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 3.199 μετοχών της Avenir, αξίας 201,34 ευρώ, προέβη στις 11/4 ο κ. Θωμάς Αχείμαστος.

  06/04 2012

  Avenir: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 8.950 μετοχών της Avenir, αξίας 447,50 ευρώ, προέβη στις 5/4 το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Ν. Κόντος.

  06/04 2012

  Avenir: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 5.010 μετοχών της Avenir, αξίας 266,53 ευρώ, προχώρησε στις 5/4 ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Θωμάς Αχείμαστος.

  05/04 2012

  Avenir: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 4.990 μετοχών της Avenir, αξίας 246,30 ευρώ, προέβη στις 4/4 ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Θωμάς Αχείμαστος.

  04/04 2012

  Avenir: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 10.000 μετοχών της Avenir, αξίας 615, 20 ευρώ, προέβη στις 3/4 ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Θωμάς Αχείμαστος.

  02/04 2012

  Avenir: Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Εταιρικής Χρήσης 2011

  Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Εταιρικής Χρήσης 2011

  30/03 2012

  Avenir: Δελτίο τύπου

  Το καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιά 24.479.179 ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως των απομειώσεων της αξίας θυγατρικών του.

  27/03 2012

  Avenir: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή, 30 Μαρτίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2011 της Avenir.

  09/01 2012

  Avenir: Αποφάσεις επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ.

  Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αποφάσισε η β΄ επαναληπτική έκτακτη Γ.Σ. της Avenir.

  27/12 2011

  Avenir: Ανακοίνωση

  Για τις 9/1 αναβλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Avenir καθώς στην προγραμματισμένη για σήμερα 27/12 Γ.Σ. δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.

  27/12 2011

  Avenir: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Τον κ. Μιλτιάδη Μιχαλούτσο, ως Σύμβουλο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Κυπριωτάκη εξέλεξε το Δ.Σ. της Avenir.

  16/12 2011

  Avenir: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναφώς ορίσθηκε η α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση για την 27/12/2011.

  01/12 2011

  Avenir S.A.: Consolidated 9M 2011 Financial Results

  Group’s Gross Profit reached €6.985.278 versus €7.155.302 for last year’s respective period results.

  30/11 2011

  Avenir: Αποτελέσματα 9μήνου 2011

  Μείωση ζημιών και αύξηση τζίρου κατέγραψε το εννεάμηνο του 2011 η Avenir σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

  29/11 2011

  Avenir: Έκθεση Δ.Σ. για την έκδοση ΜΟΔ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 16/12/2011, την έγκριση της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000.000...