Συνεχης ενημερωση

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΑΒΕ)

  0,2300

  -0,0080 (-3,36%)

  • Άνοιγμα 0,2020
  • Υψηλό 0,2300
  • Χαμηλό 0,2020
  • Όγκος 8.450
  • Τζίρος 1.770 €
  • Πράξεις 12
  13:56 11/11

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  14:28 07/11

  Audiovisual: Δελτίο Τύπου

  Ανακοίνωση

  14:29 05/11

  Audiovisual: Ανακοίνωση περί συγχώνευσης εταιρειών

  Αμετάβλητο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας.

  17:15 03/09

  Audiovisual: Δελτίο Τύπου

  Ο Όμιλος εταιρειών AUDIO VISUAL εισέρχεται μέσω της θυγατρικής της Globalsat στον χώρο του Internet of Things (IoT) και παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες, τεχνολογικές, ψηφιακές λύσεις

  15:54 31/07

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Για την εξαγορά εταιρείας.

  17:21 25/07

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Το νέο ΔΣ και η νέα Επιτροπή Ελέγχου.

  17:58 18/07

  Audiovisual: Αποφάσεις ΓΣ

  Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 και η ΑΜΚ.

  16:13 26/06

  Επιχειρήσεις ήχου και εικόνας: Ανακοίνωση

  βλ. συνημμένο αρχείο ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  17:29 07/06

  Audiovisual: Αλλαγή ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης

  Θα πραγματοποιηθεί στις 17/7/2019.

  16:42 17/04

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Η εταιρία "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ" (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15/04/2019 η Εταιρία και η 100% θυγατρική της "ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ" (IGE)...

  13/12 2018

  Audiovisual: Διευκρίνιση

  Αλλαγές σε ποσοστά μετόχων επί των δικαιωμάτων ψήφου.

  12/12 2018

  Audiovisual: Μεταβολές ποσοστών μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

  11/12 2018

  Audiovisual: 1.000.000 κοινές μετοχές κατέχει ο κ. Απόστολος Βούλγαρης

  Διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της εταιρείας.

  10/12 2018

  Audiovisual: Ενημέρωση για μεταβολή μετοχικού κεφαλαιου

  Στις 07.12.2018, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετόχων, ενώ το σύνολο των μετοχών της εταιρίας διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά...

  05/12 2018

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.,των νέων 51.728.103 κοινών ονομαστικών μετόχων  καθώς επίσης από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο...

  03/12 2018

  Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας Α.Ε.: Στις 7/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών

  Όλο το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

  25/07 2018

  Audiovisual: Γνωστοποίηση

  Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας αναλαμβάνει η κα Μαριάτα Φιφλή, στη θέση του κ. Ιωάννη Σταματάκου, ο οποίος με την ίδια απόφαση ορίζεται πλέον Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Υπεύθυνος...

  24/07 2018

  Audiovisual: Αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  Η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την...

  16/07 2018

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Η AUDIO VISUAL  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη και σε εμπορική συμφωνία με την ODEON A.E., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής ταινιών στην ελληνική αγορά, με αντικείμενο την...

  29/06 2018

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

  30/04 2018

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα για την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί...