Συνεχης ενημερωση

  0,2030

  -0,0050 (-2,40%)

  • Άνοιγμα 0,2080
  • Υψηλό 0,2080
  • Χαμηλό 0,2000
  • Όγκος 1.270
  • Τζίρος 255 €
  • Πράξεις 6
  17:18 30/06

  AVE: Τροποποίηση ανακοίνωσης οικονομικού ημερολογίου

  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020.

  17:59 24/06

  Audiovisual: Οικονομικό ημερολόγιο

  Οικονομικό ημερολόγιο.

  17:23 17/06

  Audiovisual: Αλλάζει την επωνυμία της σε ΑΒΕ Α.Ε.

  Η εταιρεία "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27.05.2020 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή...

  04:20 04/06

  ΕΧΑΕ: Η Euroxx Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής επί μετοχών της Audiovisual

        04ης Ιουνίου 2020   Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών -...

  19:01 21/05

  Audiovisual: Παροχή άδειας συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη

  Kατ’ άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018.

  20:09 23/03

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  20:41 12/03

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ.

  17:59 18/02

  Audiovisual: Ανακοίνωση για ΑΜΚ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

  18:15 11/02

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  "Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων"

  17:31 06/02

  Audiovisual.: Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό

  Επανεξέταση της υπεραξίας που προέρχεται από τη θυγατρική εταιρεία Ster Cinemas.

  30/12 2019

  Audiovisual: Ενημέρωση σχετικά με την ΑΜΚ

  Καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εγκριτικής απόφασης.

  11/11 2019

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  07/11 2019

  Audiovisual: Δελτίο Τύπου

  Ανακοίνωση

  05/11 2019

  Audiovisual: Ανακοίνωση περί συγχώνευσης εταιρειών

  Αμετάβλητο το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας.

  03/09 2019

  Audiovisual: Δελτίο Τύπου

  Ο Όμιλος εταιρειών AUDIO VISUAL εισέρχεται μέσω της θυγατρικής της Globalsat στον χώρο του Internet of Things (IoT) και παρέχει ολοκληρωμένες και καινοτόμες, τεχνολογικές, ψηφιακές λύσεις

  31/07 2019

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Για την εξαγορά εταιρείας.

  25/07 2019

  Audiovisual: Ανακοίνωση

  Το νέο ΔΣ και η νέα Επιτροπή Ελέγχου.

  18/07 2019

  Audiovisual: Αποφάσεις ΓΣ

  Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 και η ΑΜΚ.