Συνεχης ενημερωση

  Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. (ΑΑΑΠ)

  1,1400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/07 2019

  Εριουργία Τρία Άλφα: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  Στη Νέα Ιωνία την 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων...

  08/07 2019

  Εριουργία τρία άλφα: Οι αποφάσεις της Γενικές Συνέλευσης

  Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου.

  22/04 2019

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

  Με βαθιά θλίψη η Εριουργία Τρία Άλφα ανακοινώνει ότι έφυγε από την ζωή ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου Μηνάς Δ. Εφραίμογλου.

  23/10 2018

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

  Επαναδιατύπωση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων, της  χρήσης 2017, μετά και από την 1/1529/10.05.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που κοινοποιήθηκε στην...

  10/09 2018

  Εριουργία Τρία Άλφα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Στη Νέα Ιωνία την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64,...

  10/09 2018

  Εριουργία Τρία Άλφα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Στη Νέα Ιωνία την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64,...

  12/07 2017

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Ιουνίου 2017 της εταιρίας μας για την εκλογή νέου Δ.Σ., γνωστοποιείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μας μετά τη ...

  30/05 2017

  Εριουργία: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000, AΡMAE 13322/06/B/86/78) ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ....

  29/05 2017

  Εριουργία Τρία Άλφα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000, AΡMAE 13322/06/B/86/78) ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ....

  29/05 2017

  Εριουργία Τρία Άλφα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000, AΡMAE 13322/06/B/86/78) ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα...

  09/06 2016

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ” (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000, AΡMAE 13322/06/B/86/78) ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα...

  16/05 2016

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση κράτους - μέλους καταγωγής

  Η ανώνυμος εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ανακοινώνει, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007, όπως ισχύει, ότι το κράτος μέλος προέλευσής της είναι η Ελλάδα.

  25/01 2016

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, της 25.01.2016 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των...

  25/01 2016

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, της 25.01.2016 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

  11/01 2016

  Εριουργία Τρια Άλφα: Ανακοίνωση

  Για τις 25 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα αναβλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εριουργίας Τρία Άλφα, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, λόγω μη υπάρξεως της από το νόμο απαιτούμενης ...

  11/01 2016

  Εριουργία Τρια Άλφα: Ανακοίνωση για τη γ.σ.

  Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρια Άλφα για τις 11.01.2016 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για τις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα...

  16/12 2015

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση για έκθεση Δ.Σ. εισηγμένης εταιρίας

  Γενική Συνέλευση στις 11 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσει το Δ.Σ. της "Εριουργία Τρία Άλφα" για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  15/12 2015

  Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Πρόσκληση των μέτοχων κάτοχων προνομιούχων μέτοχων της ανώνυμου εταιρίας με την επωνυμία Εριουργία Τρία Άλφα σε έκτακτη γενική συνέλευση.

  09/10 2015

  Εριουργία: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών

  Την απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 505.500 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών που ελήφθη στη Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανακοίνωσε η Εριουργία.

  24/07 2015

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Εριουργία κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (505.500,00 ευρώ) αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της...

  24/07 2015

  Εριουργία : Ανακοίνωση

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (505.500,00 ευρώ) αποφάσισε μεταξύ άλλων, η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της...

  13/07 2015

  Εριουργία: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση αναβλήθηκε για τις 24/7/2015.