Συνεχης ενημερωση

  Εριουργία Τρία Αλφα Α.Ε. (ΑΑΑΚ)

  7,0000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 7,0000
  • Υψηλό 7,0000
  • Χαμηλό 7,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  24/07 2015

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Εριουργία κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (505.500,00 ευρώ) αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της...

  24/07 2015

  Εριουργία : Ανακοίνωση

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά πεντακόσιες πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (505.500,00 ευρώ) αποφάσισε μεταξύ άλλων, η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της...

  13/07 2015

  Εριουργία: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση αναβλήθηκε για τις 24/7/2015.

  13/07 2015

  Εριουργία: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση αναβλήθηκε για τις 24/7/2015.

  11/07 2014

  Εριουργία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, της 11.07.2014 για συζήτηση και λήψη...

  11/07 2014

  Εριουργία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση αναβλήθηκε για τις 23/7/2014.

  30/06 2014

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, της 30.06.2014 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των...

  30/06 2014

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, της 30.06.2014 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων...

  06/06 2014

  Εριουργία: Έκθεση Δ.Σ. για ΑΜΚ

  Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

  05/06 2014

  Εριουργία: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

  Καλούνται οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 30/06/2014 και ώρα 13:30.

  05/06 2014

  Εριουργία: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

  Καλούνται οι μέτοχοι κοινών μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 30/06/2014 και ώρα 12:30.

  06/05 2014

  Εριουργία: Εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς προόδου

  ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* Για την αύξηση ΤΟΥ μετοχικού κεφαλαίου της ΑνώνυμΗΣ Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ α.ε.» και το...

  04/11 2013

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Για την αύξηση ΤΟΥ μετοχικού κεφαλαίου της ΑνώνυμΗΣ Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ α.ε.» και το διακριτικο τιτλο «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ τρια αλφα» με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ ...

  07/06 2013

  Εριουργία: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στις 28/6 η τακτική γενική συνέλευση.

  28/03 2013

  Εριουργία: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Η Εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

  28/03 2013

  Εριουργία: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Η Εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

  28/03 2013

  Εριουργία: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Η Εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

  28/03 2013

  Εριουργία: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Η Εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

  28/03 2013

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.861.130,00 ευρώ.

  26/03 2013

  Δελτίο Τύπου Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Unibios και της Εριουργία ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  08/01 2013

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Την Δευτέρα 7/1/2013 έληξε η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

  07/01 2013

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  Σύμβαση ανάληψης εργολαβίας αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος 500 ΚW, στο Δήμο Σοφάδων του νομού Καρδίτσας, υπέγραψε η Εριουργία Τρία Άλφα.

  24/12 2012

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  παράταση της τετράμηνης προθεσμίας για την καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

  21/12 2012

  Εριουργία: Ανακοίνωση

  ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ:...