Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 08-Ιουν-2010 13:55

  Audiovisual: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για απόφαση έκδοσης ομολογιακού

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Τετάρτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Audiovisual, με θέμα μεταξύ άλλων την απόφαση για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, μέχρι του ποσού των 15.000.000 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2009 έως 31-12-2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ, ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ( STER CINEMAS) Aνώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ, Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ, EΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ , πρώην PROOPTIKI ROMANIA SRL και νυν AUDIO VISUAL ROMANIA SRL, πρωήν PROOPTIKI BULGARIA LTD και νυν AUDIO VISUAL BULGARIA LTD, πρώην PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO( SERBIA) και νυν AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O. και πρώην PROOPTIKI CYPRUS LTD και νυν AV THEATRICAL LIMITED με ολική ενοποίηση, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

  ΘΕΜΑ 2ο. Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2009.

  ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2009.

  ΘΕΜΑ 4ο. Έγκριση των από 26-4-2010 και 4-6-2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκροτήσεώς του σε σώμα και κατανομή των αρμοδιοτήτων του.

  ΘΕΜΑ 5ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ( για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  ΘΕΜΑ 7ο. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2010.

  ΘΕΜΑ 8ο. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

  ΘΕΜΑ 9ο. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, μέχρι του ποσού των 15.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιημένος, και του Ν. 3156/2003, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαπραγμάτευση των σχετικών όρων.

  ΘΕΜΑ 10ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ