Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Απρ-2010 17:49

  Χ.Α.: Οκτώ εταιρείες στην Κατηγορία Επιτήρησης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Σε 55 μειώνονται οι εταιρείες στην Κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης μετά τη σημερινή αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών της συνδρομής των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιρειών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

  Επιπλέον, οκτώ εταιρείες μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, ενώ για δύο εταιρείες αποφασίστηκε η άρση της επιτήρησης, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εταιρειών στην Κατηγορία Επιτήρησης να διαμορφώνεται σε 27 από 21 προηγουμένως.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

  1. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.1.)

  Οι μετοχές  της εταιρίας «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του προαναφερόμενου άρθρου για τη μεταφορά.

  2. Μεταφορά στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (άρθρο 3.1.2.3.2.)

  Οι μετοχές  της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» μεταφέρονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις πληρούν το κριτήριο της διασποράς της παρ. α. του προαναφερόμενου άρθρου.

  Οι μετοχές  της εταιρίας «SPRIDER STORES A.E.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» μεταφέρονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης από την Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης καθώς πληρούν το κριτήριο της παρ. β του προαναφερόμενου άρθρου όσον αφορά τη Μέση Κεφαλαιοποίηση.

  3. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών (άρθρο 3.1.2.4.)

  Οι μετοχές  της εταιρίας «ΖΑΜΠΑ Α.Ε.» μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας.

  Οι παραπάνω αλλαγές στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.3 του Κανονισμού του Χ.Α. θα εφαρμοστούν από τη συνεδρίαση της Τρίτης, 1 Ιουνίου 2010 που είναι η ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

  4. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.5.)

  Το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές στην Κατηγορία Επιτήρησης:

  Οι μετοχές  των εταιριών «ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.», «ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.», «ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.», «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.», μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης δεδομένου ότι οι ζημίες της 31/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της Καθαρής τους Θέσης και δεν έχουν προχωρήσει σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

  Οι μετοχές  των εταιριών «ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝ. ΤΕΧΝ. ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡ. ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, δεδομένου ότι α) στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2009, οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής τους θέσης, χωρίς παράλληλα να έχουν προβεί σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και β) λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

  Τέλος, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.», μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης, λόγω της ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

  Η ένταξη των  εταιριών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Απριλίου 2010.

  Μετά τις  προαναφερόμενες αλλαγές, ο συνολικός  αριθμός των εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:                          


  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

  ΣΗΜΕΡΑ

  ΕΙΣΟΔΟΣ

  ΕΞΟΔΟΣ

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

  μεγαλη κεφ/ση

  56

  1

  2

  55

  μεσαια & μικρη κεφ/ση

  142

  4

  6

  140

  χαμηλησ διασπορασ & ε.χ.

  45

  1

  4

  42

  επιτηρηση

  21

  8

  2

  27

  αναστολη

  17

  -

  -

  17

  συνολο

  281

  281


  Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, καθώς η εταιρία πληροί πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χ.Α.

  Η μεταφορά των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 12 Απριλίου 2010.

  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την άρση της Επιτήρησης των μετοχών της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., καθώς η εταιρία πληροί πλέον τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χ.Α.

  Η μεταφορά των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, 12 Απριλίου 2010.

  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδέχθηκε την αίτηση της  εταιρίας «DIVERSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DIVERSA Α.Ε.», για την ένταξη των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χ.Α.

  Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 68.804 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προέκυψαν από τη μετατροπή 32.752 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 14η Απριλίου 2010.

  Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» από ευρώ 0,62 σε ευρώ 0,67. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 15η Απριλίου 2010.

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας «ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ