Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Μαρ-2010 10:06

  Ζήνων: Κάτω του 5% το ποσοστό της Proton Bank

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κάτω του ορίου του 5% κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Proton Bank στη Ζήνων, έπειτα από την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΖΗΝΩΝ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"), βάσει του Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 14 και 21) και της υπ΄ αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων των κ.κ. Ν. Καβρουλάκη, Ι. Κυπριωτάκη, Ι. Δούρου, Γ. Φράγκου, Γ. Παμπορίδη και της PROTON Τράπεζας Α.Ε., αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές της Εταιρείας, λόγω της εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά εις είδος των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigibet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, που αποφάσισε η από 30.06.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

  1. Ο κος Νικόλαος Καβρουλάκης, πριν από την εν λόγω εταιρική πράξη κατείχε άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 3,715%, ήτοι 241.150 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 6.490.436 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε.. Μετά την εν λόγω εταιρική πράξη, ο κος Νικόλαος Καβρουλάκης κατέχει:

  α) άμεσα, και μετά από απόκτηση 4.000 μετοχών στο διάστημα από την ΑΜΚ έως σήμερα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,233%, ήτοι 245.150 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε. και

  β) έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας TIDELAND INTERNATIONAL CO, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 18,956%, ήτοι 19.984.539 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Νικόλαος Καβρουλάκης στην εταιρεία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ανέρχεται σε 19,189%, ήτοι 20.229.689 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας.

  2. Ο κος Ιωάννης Κυπριωτάκης, πριν από την εν λόγω εταιρική πράξη κατείχε άμεσα μόνο, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 2,885%, ήτοι 187.252 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 6.490.436 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε..

  Μετά την εν λόγω εταιρική πράξη, ο κος Ιωάννης Κυπριωτάκης κατέχει:
  α) άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,178%, ήτοι 187.252 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε. και

  β) έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας FRALONCO LTD, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,974%, ήτοι 6.298.313 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας.

  Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Ιωάννης Κυπριωτάκης στην εταιρεία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ανέρχεται σε 6,152%, ήτοι 6.485.565 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας.

  3. Ο κος Ιωάννης Δούρος, πριν από την εν λόγω εταιρική πράξη κατείχε έμμεσα μόνο και μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας PELAND SPEEDWELL LTD, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 4,948%, ήτοι 321.124 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 6.490.436 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε..

  Μετά την εν λόγω εταιρική πράξη, ο κος Ιωάννης Δούρος κατέχει:
  α) άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 1,991%, ήτοι 2.099.437 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε.,

  β) έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας DOLIPON LTD, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 27,470%, ήτοι 28.959.766 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας και 

  γ) έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας PELAND SPEEDWELL LTD, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,305%, ήτοι 321.124 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας.
  Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Ιωάννης Δούρος στην εταιρεία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ανέρχεται σε 29,766%, ήτοι 31.380.327 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας.

  4. Ο κος Γεώργιος Φράγκος, πριν από την εν λόγω εταιρική πράξη κατείχε άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,007%, ήτοι 325.000 κοινές ονομαστικές μετοχές και έμμεσα, μέσω του πατρός του Μάρκου Φράγκου, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,995%, ήτοι 64.600 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 6.490.436 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε..

  Μετά την εν λόγω εταιρική πράξη, ο κος Γεώργιος Φράγκος κατέχει:
  α) άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,308%, ήτοι 325.000 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε.,

  β) έμμεσα, μέσω του πατρός του Μάρκου Φράγκου, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 0,061%, ήτοι 64.600 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας και
  γ) έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας LAMIERO LTD, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 18,480%, ήτοι 19.482.783 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας.

  Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κος Γεώργιος Φράγκος στην εταιρεία ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ανέρχεται σε 18,850%, ήτοι 19.872.383 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της εταιρείας.

  5. Ο κος Γεώργιος Παμπορίδης, πριν την εν λόγω εταιρική πράξη δεν κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΖΗΝΩΝ Α.Ε., ενώ μετά από αυτήν κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από εκείνον εταιρείας PONTRAS LTD, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,974%, ήτοι 6.298.313 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 105.423.498 μετοχών της ιδίας εταιρείας.

  6. Η Τράπεζα με την επωνυμία "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", μετά την τελευταία της γνωστοποίηση, κατείχε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,980%, ήτοι 370.090 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 4.636.026 μετοχών της εταιρείας ΖΗΝΩΝ Α.Ε., ενώ μετά την εν λόγω εταιρική πράξη, κατήλθε του ορίου του 5%.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ