Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Μαρ-2010 13:07

  Ζήνων: Στις 9/3 η διαπραγμάτευση των 98.933.062 νέων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 9/3/2010 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 98.933.062 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Ζήνων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω εισφοράς εις είδος των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigibet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, που αποφάσισε η από 30/06/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ. αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

  Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την εισφορά εις είδος των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών θα είναι πιστωμένες, βάσει των όρων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.),κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

  Αναλυτικά η εν λόγω Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως εξής:

  (α) αύξηση κατά το ποσό των € 14.769.480,66 με έκδοση 28.959.766 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Megabet LTD σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9),

  (β) αύξηση κατά το ποσό των € 21.414.266,07 με έκδοση 41.988.757 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Poerol LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9),

  (γ) αύξηση κατά το ποσό € 12.953.921,46 με έκδοση 25.399.846 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Eurogoal Cyprus LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρ. 9),

  (δ) αύξηση κατά το ποσό των € 751.782,33 με έκδοση 1.474.083 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Eurogoal Betting LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρ. 9),

  (ε) αύξηση κατά το ποσό € 4.999,53 με έκδοση 9.803 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Eurogoal Racing LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9),

  (στ) αύξηση κατά το ποσό € 89.093,43 ευρώ, με έκδοση 174.693 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Shigibet LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9),

  (ζ) αύξηση κατά το ποσό των € 149.490,18 με έκδοση 293.118 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Kastor Leisure LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9),

  (η) αύξηση κατά το ποσό των € 108.857,46 με έκδοση 213.446 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Kastor Betting LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9), και

  (θ) αύξηση κατά το ποσό των € 213.970,5 με έκδοση 419.550 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,51 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,51 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρίας Primebet LTD, σύμφωνα με εκτίμηση των μετοχών αυτών όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 9).

  Σημειώνεται πως οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας διατηρούν τον αριθμό των μετοχών που κατείχαν προ της ανωτέρω εταιρικής πράξης.

  Μετά τηνολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά εις είδος των μετοχών των ως άνω εταιριών, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2 10002 / 09.10.2009 απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο της ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ανέρχεται πλέον σε 53.765.983,98 Ευρώ και διαιρείται σε 105.423.498 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ η καθεμία.

  Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 04.03.2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 98.933.062 νέων μετοχών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020