Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Νοε-2009 17:55

  Ζήνων: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις ενέργειες για την άρση της επιτήρησης των μετοχών ανακοίνωσε η Ζήνων, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εννιαμηνιαίας περιόδου από 01/01/2009 - 30/09/2009. Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την αντιμετώπιση των λόγων ένταξης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 30/06/2009 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Με στόχο την ανασυγκρότηση των εργασιών του Ομίλου της η ΖΗΝΩΝ Α.Ε. προέβη στον ανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων της, στη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού της θυγατρικής της ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε. με στόχο τον περιορισμό ζημιογόνων εργασιών, την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της. Αποσκοπεί έτσι να εστιάσει με καλύτερους οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις την προσοχή της στις υγιείς υφιστάμενες αλλά κυρίως σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως αναφέρεται κατωτέρω) με προοπτική αφ ενός αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και αφ ετέρου επίτευξης κερδοφόρων αποτελεσμάτων προς όφελος των μετόχων της. Ειδικώτερα και στα πλαίσια του νέου στρατηγικού προγράμματος, η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση προέβη στην πώληση του κλάδου Ρομποτικής, στην πώληση ενός εκ των δύο ιδιόκτητων ακινήτων της, πρόσφατα στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Retail-Link A.E., περιόρισε τις εργασίες των κλάδων που κατά το παρελθόν παρουσίασαν ζημίες, ενώ εστιάζει την προσοχή της σε κερδοφόρες εργασίες του κλάδου Πληροφορικής.

  2. Την 20.11.2009 ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η κάλυψη της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας εις είδος, ανερχομένη στο ποσό των 50.455.861,62 Ευρώ, με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των Κυπριακών εταιρειών αθλητικού στοιχήματος Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigi Bet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, σύμφωνα με την διενεργηθείσα Αποτίμηση Ορκωτών Ελεγκτών (κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20) σε υλοποίηση των από 30.06.2009 ειδικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Κ2-1002 /9.10.2009 εγκριτική απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Έτσι η εταιρεία έχει καταστεί κυρία, λόγω εισφοράς εις είδος, του 100% των μετοχών των ως άνω θυγατρικών της πλέον εταιρειών, εισερχόμενη, μέσω της εταιρικής αυτής πράξης, στον κλάδο του αθλητικού και διαδικτυακού στοιχήματος στην Κυπριακή Αγορά. Για το σκοπό αυτό έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Κύπρου.

  Συνεπεία της ως άνω αύξησης κεφαλαίου η Εταιρεία προέβη στην έκδοση 98.933.062 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ, δικαιούχοι των οποίων είναι οι μέτοχοι των ανωτέρω Κυπριακών εταιρειών, των οποίων οι μετοχές εισφέρθησαν κατά τα ανωτέρω. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 105.423.498 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστη το δε μετοχικό της κεφάλαιο σε 53.765.983,98 ευρώ.

  Αναφορικά με την ανωτέρω πραγματοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία έχει υποβάλλει το προβλεπόμενο Ενημερωτικό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εισαγωγή των νέων μετοχών, που προέκυψαν, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Υπενθυμίζεται πως το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας εντάχθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης όπου μεταφέρθηκε στις 6/4/2009 με την από 3/4/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" είναι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2008, ότι διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές της εταιρείας κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης, ενώ δεν είχαν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020