Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Νοε-2009 15:05

  CPI: Την πρόταση αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η πρόταση για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της CPI, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6/11/2009, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

  Κατά την τακτική γενική συνέλευση ήταν παρόντες 7 μέτοχοι με 6.744.885 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 68,08% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:

  1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/7/2008 έως 30/6/2009, της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ορκωτού ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών. 

  2. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2008 έως 30/6/2009 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2009 - 30/6/2010 και για την εταιρική χρήση 1/7/2010 - 30/6/2011. 

  3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών τουδιοικητικού συμβουλίουκαι των ελεγκτών για την χρήση από 1/7/2008 έως 30/6/2009. 

  4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2009-30/6/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

  5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων. 

  6. Παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας. 

  7. Έγκριση της πρότασης για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω του ΧΑΑ με τους εξής ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 24 μήνες, Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : ευρώ 1. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : ευρώ 0,10. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

  Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατόν μέρος ή και το σύνολο των αποκτηθεισών μετοχών, να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή.

  8. Επικύρωση εκλογής ως νέου ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας του κ. Κωνσταντίνου Χατζηαντώνη-Φωταρά σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους κ. Νικολάου Τόλη. 

  9. Ορίστηκε η επιτροπή ελέγχου ως εξής: Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος (Πρόεδρος), Φραγκίσκος Γ. Γαλουζίδης (Μέλος), Κωνσταντίνος Μ. Χατζηαντώνης - Φωταράς (Μέλος).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ