Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 28-Σεπ-2009 09:21

  Info-Quest: Με 95,2688% στην Rainbow η ISQuare μετά τη Δ.Π.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Συνολικά 7.145.158 μετοχές της Rainbow που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 95,2688% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας κατέχει η ISQuare Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Info-Quest.

  Πιο αναλυτικά, κατά τη Δημόσια Πρόταση προσεφέρθησαν εγκύρως από 36 συνολικά μετόχους 161.683 συνολικά μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,1558% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

  Παράλληλα, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2009, ο προτείνων προέβη στην απόκτηση χρηματιστηριακώς 1.016.089 μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13,5479% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Όλες οι προαναφερόμενες αγορές μετοχών της εταιρείας δηλώθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Νόμου.

  Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. και οι κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, δεν κατείχαν άμεσα μετοχές της Εταιρίας.

  Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση των μετοχών που προσεφέρθησαν εγκύρως κατά τη Δημόσια Πρόταση και οι σχετικές καταχωρήσεις στο Σ.Α.Τ. θα πραγματοποιηθούν κατά την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. όλων των απαραιτήτων για τη μεταβίβαση εγγράφων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης. Την ίδια τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω καταχώρηση με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου θα καταβληθεί σε κάθε έναν αποδεχόμενο μέτοχο το προσφερόμενο τίμημα, ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει στην δήλωση αποδοχής του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η καταβολή του προσφερομένου τιμήματος σε κάθε έναν αποδεχόμενο μέτοχο και η πίστωση των μεταβιβαζομένων μετοχών στην μερίδα Σ.Α.Τ. του Προτείνοντος αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009.

  Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου στην περίπτωση όπου μετά από διενέργεια Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει κινητές αξίες της υπό εξαγορά Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγοράς Εταιρίας δικαιούται να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά Εταιρίας τις οποίες δεν κατέχει. Ο Προτείνων μετά το πέρας της Δημόσιας Πρότασης έχει υπερβεί το ανωτέρω ποσοστό και ως εκ τούτου προτίθεται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το τίμημα που θα καταβληθεί στους εναπομείναντες μετόχους της Εταιρίας θα είναι το ίδιο με αυτό που θα καταβληθεί στους Μετόχους που απεδέχθησαν τη Δημόσια Πρόταση, δηλαδή 1,46 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος εξάσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς λήγει την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2009.

  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου οι εναπομείναντες Μέτοχοι έχουν επίσης δικαίωμα να πωλήσουν στον Προτείνοντα και ο Προτείνων έχει υποχρέωση να αγοράσει τις μετοχές τους έναντι 1,46 ευρώ ανά μετοχή εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης. Η περίοδος εξάσκησης του Δικαιώματος Εξόδου λήγει την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009.

  Υπενθυμίζεται ότι την 4η Αυγούστου 2009, ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Rainbow, οι οποίες δεν κατέχονταν άμεσα ή έμμεσα από τον Προτείνοντα την 31/7/2009, ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος σε υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 1.532.614 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 20,4349% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

  Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση, εκτός από τη μητρική εταιρία Info-Quest A.E.B.E. και τους κ. κ. Θεόδωρο Φέσσα, υπό την ιδιότητα του βασικού μετόχου της Info-Quest A.E.B.E., και Ευτυχία Κουτσουρέλη – Φέσσα υπό την ιδιότητα της μετόχου της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. και συζύγου του κ. Θ. Φέσσα.

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 24η Αυγούστου 2009 με την υπ’ αριθ. 3/520/24-8-2009 απόφασή της ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της Δημόσιας Πρότασης και η περίοδος αποδοχής άρχισε την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009 και έληξε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων