Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουν-2009 18:03

  Λιβάνης: Απόφαση για μη διανομή μερίσματος από Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008 αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Λιβάνης Α.Ε. "διότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας", όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Αναλυτικά, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2009 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 79,316% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

  1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2008 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα όλες τις πράξεις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2008.

  3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2008 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές μέλη της ΣΟΛ Α.Ε. :
  Α.Τακτικός ελεγκτής:
  Ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπύρου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 12251 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.
  Β. Αναπληρωματικός ελεγκτής:
  Ο κ. Ευστράτιος Παπαρίδης του Γεωργίου ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 14351 κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3.

  4) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, η αποδοχή της παραίτησης για προσωπικούς λόγους από το Δ.Σ του κ. Χρήστου Αρφάνη του Κων/νου από μέλους του Δ.Σ., οι μέτοχοι τον ευχαριστούν για την προσφορά του και αποφασίστηκε η αντικατάστασή του από τον κ. Δημήτριο Βάντζη του Γεωργίου , οπότε το νέο Δ.Σ. θα έχει ως εξής:
  1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου.
  2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου.
  3. Αντώνης Λιβάνης του Ηλία.
  4. Παναγιώτης Ζαχόπουλος του Θεοφάνη .
  5. Δημήτριος Βάντζης του Γεωργίου.
  6. Νικόλαος Γκατζέλης του Παναγιώτη.

  5) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, σχετικά με το ομολογιακό δάνειο από την Γενική Τράπεζα ποσού ευρώ 3.000.000, ότι αναφορικά με την κάλυψη μίας ομολογίας του άνω δανείου ποσού ευρώ 35.738,00 από τον Αντώνιο Λιβάνη του Ηλία, μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας μας να
  Α) Εγκριθεί η ως άνω κάλυψη μίας ομολογίας από τον Αντώνιο Λιβάνη, τροποποιουμένης σχετικώς της προηγούμενης υπ΄ αρ.41/18-3-2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας μας ως εξής : "Για τη διάθεση του Δανείου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει συνάψει σύμβαση στις 25/5/2009 με την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. η οποία αποδέχθηκε να αναλάβει την κάλυψη των 83 (ογδόντα τριών) Ομολογιών αξίας ευρώ 2.964.262,00 και ενεργεί ως Διοργανωτής, Διαχειριστής Πληρωμών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Διοργάνωσης, Αναδοχής, Πρωτογενούς Διάθεσής του και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και του ν. 3156/2003 και ο κ. Αντώνιος Λιβάνης ο οποίος αποδέχθηκε να αναλάβει την κάλυψη των 1 (μίας ) Ομολογίας αξίας ευρώ 35.738,00 και ενεργεί ως δεύτερος Αρχικός Ομολογιούχος" και
  Β) Χορηγηθεί και εγκριθεί ειδική άδεια περί της προαναφερθείσας συμμετοχής του ως άνω Αντωνίου Λιβάνη ως αρχικού ομολογιούχου δανειστή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23Α του Ν. 2190/1920.

  6) Αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008, διότι υπάρχει ανάγκη σημαντικών ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ