Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 17-Ιουν-2009 17:25

  ΕΛΒΑΛ: Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Νέο διοικητικό συμβούλιο, με θητεία ενός έτους, εξέλεξε η γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι:

  1.Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2008. 

  3. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2009 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. 

  4. Αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τρία (3) κατ΄ ελάχιστον μέχρι δέκα πέντε (15) μέλη κατ΄ ανώτατο όριο, τα οποία εκλέγονται με θητεία ενός (1) έτους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

  5. Εξέλεξαν ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι: 

  (1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
  (2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  (3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
  (4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
  (5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
  (6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
  (7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
  (8) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
  (9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ
  (10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος
  (11) REINHOLD WAGNER 

  6. Ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. 

  7. Όρισαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:
  (1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
  (2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ
  (3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ 

  8. Αποφάσισαν την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, με δέσμευση υπολοίπου εις νέον ποσού ευρώ 2.963.355. 

  9.Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.

  Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παρέστησαν δεκαεννέα (19) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 85.194.466 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 68,65%.

  Αναφορικά με την πορεία της εταιρείας το 2008, η παραγωγή του εργοστασίου Οινοφύτων ανήλθε στους 181,4 χιλ. τόνους, έναντι 191,5 χιλ. τόνους το 2007. Η διεθνής οικονομική ύφεση που επέδρασε ιδιαίτερα στα αποτελέσματα της Εταιρίας το τελευταίο τρίμηνο του 2008, οδήγησε τη ζήτηση των προϊόντων σε κάμψη και τις τιμές των πρώτων υλών σε ραγδαία πτώση. 

  Η απότομη πτώση της τιμής του αλουμινίου, κατά το μήνα Δεκέμβριο, υποχρέωσε την Εταιρία σε εφάπαξ υποτίμηση του βασικού της αποθέματος που δεν καλύπτεται από συμβόλαια Hedging, κατά 12,8 εκ. ευρώ. Μέσα στο δυσμενές παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ΕΛΒΑΛ παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 12,4 εκ. ευρώ. Τα εταιρικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 12,7 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 73,8% σε σχέση με το 2007 ενώ οι εταιρικές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,2 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 32,5 εκ. ευρώ (-61,9%), τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημιές 29,2 εκ. ευρώ και οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε 8,9 εκ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιηθήκαν εκταμιεύσεις ύψους 27 εκ. ευρώ για την Εταιρία και 73,8 εκ. ευρώ για τον Όμιλο. 

  Κατά το τελευταίο τρίμηνο δόθηκε έμφαση στη μείωση του δανεισμού και στη βελτίωση της ρευστότητας του Ομίλου με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να μειωθεί, σε σχέση με την λήξη του τρίτου τριμήνου, σε 278,8 εκ. ευρώ από 306,0 εκ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 126,2 εκ. ευρώ από 151,0 εκ. ευρώ για την Εταιρία. 

  Σχετικά με τις εξελίξεις του έτους 2009, οι δυσμενείς συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνεχίζονται και επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, με συνέπεια ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών να ανέλθει σε 168,5 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 25,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Μειωμένα εμφανίστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, που μειώθηκαν κατά 16% στα 11,6 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα ο Όμιλος να παρουσιάσει ζημίες προ φόρων ύψους 2,4 εκ. ευρώ (ζημίες 0,0142 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 0,0091 ευρώ ανά μετοχή του πρώτου τριμήνου 2008). Τα διαθέσιμα του Ομίλου ενισχύθηκαν από θετικές ταμειακές ροές 38,8 εκ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 238,6 εκ. ευρώ. 

  Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ, ισχυροποίησε τη θέση του διεθνώς, αναπτύσσοντας πιο στενές σχέσεις με τη FURUKAWA - SKY ALUMINIUM, η οποία απόκτησε το 25% της θυγατρικής BRIDGNORTH ALUMINIUM Ltd. ενώ στις προτεραιότητες της Διοίκησης περιλαμβάνονται η ισχυροποίηση της παρουσίας, σε εμπορικό επίπεδο, σε τομείς που έχουν πληγεί λιγότερο από την κρίση καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων