Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 12-Ιουν-2009 15:45

  Μάρακ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μάρακ Ηλεκτρονική στις 12 Ιουνίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Αναλυτικά, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ετήσια οικονομική έκθεση της περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008 και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2008, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

  2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

  3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί μετά από πρόταση του Προέδρου για τον έλεγχο της χρήσης 2009 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων τον κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10251) ως αναπληρωματικό, μελών της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLAS A.E. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2008 και ανέρχονται στο ποσό των 38.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (19%) και προενέκρινε τις αμοιβές τους ύψους 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (19%) για τον έλεγχο της χρήσης 2009.

  4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προενέκρινε το ανώτατο όριο των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2009 ως εξής:
  Αμοιβές μελών Δ/Σ
  Μέλη Δ.Σ Χρήση 2008 Χρήση 2009
  Πιπιτσούλης Νικόλαος 85.000,00 85.000,00
  Σιάφης Βησσαρίων 60.000,00 60.000,00
  Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης 60.000,00 60.000,00
  Αντάραχας Πέτρος 60.000,00 60.000,00
  Μπομπός Σπυρίδων 60.000,00 60.000,00
  Καψής Δημήτριος 13.200,00 13.200,00
  Βουργαρίδης Αθανάσιος - -
  Ρουσουνέλος Γεώργιος - -
  Παπουνίδης Κων/νος - -
  ΣΥΝΟΛΟ 338.200,00 338.200,00

  5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον πίνακα ο οποίος περιέχεται στην ετήσια οικονομική έκθεση της περιόδου 01/01/2008 - 31/12/2008 και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι 31.12.2008 σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2008.

  6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 7.558.650 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 με την ακόλουθη σύνθεση:
  - Παναγιώτης Στυλ. Χατζηκωνσταντίνου Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  - Πέτρος Κων. Αντάραχας Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  - Αθανάσιος Σ. Βουργαρίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ