Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 08-Ιουλ-2008 16:05

  Μάρακ: Διευκρινίσεις για αποτελέσματα α΄ τριμήνου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε διευκρινίσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου προέβη η Μάρακ.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διευκρινίσεις είναι οι εξής:

  1) Δεν έχει διενεργηθεί κανένα ποσό πρόβλεψης για επίδικες ή άλλες διαφορές επειδή όπως αναφέρεται στη σημείωση 4 στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες δεν υπάρχουν τέτοιας φύσεως διαφορές ή αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου. 

  2) Δεν έχει διενεργηθεί κανένα ποσό πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της και όπως αναφέρεται στη σημείωση 11 στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. 

  3) Δεν έχει διενεργηθεί κανένα ποσό πρόβλεψης για λοιπούς έκτακτους κινδύνους στην Εταιρία και στον Όμιλο διότι δεν προβλέπεται να προκύψουν τέτοιες υποχρεώσεις. 

  4) Στην σημείωση 6 στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες όπου αναφέρονται οι πάσης φύσεως συναλλαγές που έχουν προκύψει με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, αντικαθίσταται το λεκτικό "Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών" και "Αγορές αγαθών και υπηρεσιών" με το σωστό λεκτικό "Έσοδα" και "Έξοδα" αντίστοιχα και εκ παραδρομής στη σημείωση 8 στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένες εταιρίες σε επίπεδο Ομίλου κατά την έννοια του ΔΛΠ 24.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ