Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 26-Μαρ-2008 13:35

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2007

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για το 2007, λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιονική Ξενοδοχειακή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στην τακτική γενική συνέλευση της 26/03/2008 επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 13.011.847 μετοχές, ήτοι το 97,07%, οι οποίες κατετέθησαν εμπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%.

  Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκαν τα εξής:

  ΘΕΜΑ 1ο
  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

  ΘΕΜΑ 2ο
  Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2007. 

  ΘΕΜΑ 3ο
  Για τη χρήση 2008 και σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές :
  KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
  α. Τακτικός: Νικόλαος Βουνισέας
  β. Αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Συρούνης 

  ΘΕΜΑ 4ο
  Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2007-31.12.2007, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008. 

  ΘΕΜΑ 5ο
  Υπεβλήθη και ενεκρίθη τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. 

  ΘΕΜΑ 6ο
  Χορηγήθηκε άδεια ,σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

  Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ