Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 26-Φεβ-2008 12:53

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Στις 26/3 η Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26 Μαρτίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ιονικής Ξενοδοχειακής, στην Αθήνα, στο κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40.

  Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση είναι τα εξής:

  1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2007 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 

  2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2007. 

  3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους. 

  4.Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  5.Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητος και προσαρμογής στο ν. 3604/2007. 

  6.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

  Σημειώνεται ότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Kάθε μετοχή έχει δικαίωμα μiας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (E.X.A.E.) Λεωφόρος Αθηνών 110.

  Τέλος, αναφέρεται ότι οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Alpha Bank ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Cyprus, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Srbija A.D. ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ