Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Ιαν-2023 20:48

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των μετοχών της Austriacard Holdings

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ("ATHEX") και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης ("VSE") στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ("INFORM" ή "Απορροφώμενη Εταιρεία") (η "Διασυνοριακή Συγχώνευση") θέτει στη διάθεση του κοινού η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η "Εταιρεία" ή "η Απορροφώσα Εταιρεία"). 

  Σημειώνεται ότι το ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στα ελληνικά ("περιληπτικό σημείωμα"). 

  Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η "Ε.Κ.") κατά τη συνεδρίασή στις 24.01.2023.

  Επιπροσθέτως, το Ενημερωτικό Δελτίο κοινοποιήθηκε στην Αυστριακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών ("FMA") από την Ε.Κ. 

  Η εισαγωγή των αρχικών μετοχών της Εταιρείας αναμένεται να λάβει χώρα
  i) στο ATHEX στις ή περί τις 27.01.2023 με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης (η "Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης") και

  (ii) στο VSE στις ή περί τις 30.01.2023 χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης. Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις αρχικές μετοχές (οι "Αρχικές Μετοχές") και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (οι "Νέες Μετοχές") στο ATHEX και το VSE αναμένεται να είναι στις ή περί τις 27.03.2023 με το σύμβολο "ACAG".

  Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας παρατίθεται κάτωθι:

  Capture
  * Η αίτηση καταχώρησης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από δήλωση του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας ότι δεν προσεβλήθη δικαστικώς η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας που ενέκρινε τη Διασυνοριακή Συγχώνευση ή ότι δεν ασκήθηκε αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητάς της εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία αυτής της απόφασης ή ότι όλοι οι μέτοχοι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα να ασκήσουν τέτοια αγωγή με συμβολαιογραφικές παραιτήσεις.
  ** Η Οριστική Δικαστική Έγκριση Συγχώνευσης απαιτεί, μεταξύ άλλων, την έκδοση του Πιστοποιητικού πριν από τη Συγχώνευση από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών (Τμήμα Εισηγμένων Ανώνυμων Εταιρειών) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα βεβαιώνει ότι συνολικά τηρήθηκαν προσηκόντως όλες οι πράξεις και οι τυπικές διδαδικασίές πριν από τη Συγχώνευση σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Η ακριβής ημερομηνία της Οριστικής Δικαστικής Έγκρισης Συγχώνευσης εξαρτάται από το Αυστριακό Δικαστήριο Μητρώου Εταιρειών.
  ***Η καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών λαμβάνει χώρα την ημέρα που έπεται της Οριστικής Δικαστικής Έγκρισης Συγχώνευσης.


  Σημειώνεται ότι το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από σειρά απρόβλεπτων παραγόντων και κατά συνέπεια είναι υποκείμενο σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν μέσω σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης της Εταιρείας.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 24.1.2023, θα τεθεί στη διάθεση των επενδυτών σύμφωνα με άρθρο 21(2) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή στις 24.1.2023 στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
  • AUSTRIACARD HOLDINGS AG: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/listing-prospectus-relevant-documents/
  • ATHEX: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia

  Επιπροσθέτως, εκτυπωμένα αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι στη διάθεση των επενδυτών χωρίς κόστος, μετά από αίτημά τους, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, Αυστρία, όπως επίσης και στο δίκτυο του συμβούλου εισαγωγής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από αίτημα. 

  Σύμφωνα με το άρθρο 21(5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ε.Κ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία, όπως επίσης και τα κράτη – μέλη υποδοχής, όπου τα ενημερωτικά δελτία κοινοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ