Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 23-Δεκ-2022 10:46

  ΒΙΣ: Οι ημερομηνίες για την αύξηση κεφαλαίου

  ΒΙΣ: Οι ημερομηνίες για την αύξηση κεφαλαίου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ΒΙΣ ανακοίνωσε ότι από την 23.12.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 22.12.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όπως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο").

  Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 49.686.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,05 εκάστης (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 10 Νέες Μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή της Εταιρίας (εφεξής η "Αύξηση") και τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,05 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α."), με βάση την από 16.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και σε συνδυασμό με την από 21.12.2022 απόφαση του Διοικητικου Συμβουλίου.

  Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.8 "Διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:

  Γεγονός

  Ημερομηνία

  Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης *

  27.12.2022

  Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, για την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής

  27.12.2022

  Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης

  29.12.2022

  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής

  30.12.2022

  Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)

  02.01.2023

  Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

  03.01.2023

  Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής

  04.01.2023

  Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)

  12.01.2023

  Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής

  17.01.2023

  Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας

  20.01.2023

  Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

  20.01.2023

  Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. *

  25.01.2023

  Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στης Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

  26.01.2023

  Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση

  27.01.2023

   * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

  Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ