Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Δεκ-2022 20:14

  Γ. Ε. Δημητρίου: Στα 10,37 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο 9μηνο - Αύξηση των EBITDA στο γ' τρίμηνο

  Γ. Ε. Δημητρίου: Στα 10,37 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο 9μηνο - Αύξηση των EBITDA στο γ' τρίμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα 10,37 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο τζίρος της Γ.Ε. Δημητρίου στο 9μηνο του 2022,  ενώ τα EBITDA κατέγραψαν ζημιές 19.000 ευρώ στο ίδιο διάστημα, ωστόσο ήταν καλύτερα από το 9μηνο του 2021.

  Στο γ' τρίμηνο τα EBITDA αυξήθηκαν στις 385.000 ευρώ από τις 275.000, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

  Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το 9μηνο και το γ΄ τρίμηνο του 2022 και 2021 του Ομίλου Γ.Ε. Δημητρίου σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

   

  Ποσά σε χιλ. ¤

  Εννεάμηνο
  2022

  Εννεάμηνο
  2021

  Γ' Τρίμηνο
  2022

  Γ' Τρίμηνο
  2021

  Κύκλος εργασιών

  10.372

  7.590

  4.159

  3.962

  Αποτελέσματα προ φόρων και
  τόκων (EBIT)

  -70

  -415

  339

  248

  Αποτελέσματα προ φόρων,
  τόκων και αποσβέσεων
  (EBITDA)

  -19

  -335

  385

  275


  Δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου κατά το γ' τρίμηνο του 2022.

  Την 18/7/2022 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία αποφάσισε τις παρακάτω μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιό της:

  1)  Αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (¤ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (¤ 26,18) εκάστη. Επίσης, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (¤ 22,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

  2)  Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (¤ 26,18) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (¤ 0,04), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με συμψηφισμό ζημιών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (¤ 26.182.925,95).

  3)  Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ (¤ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (¤ 0,04) εκάστη, με περιορισμό του Δικαιώματος στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (¤ 210.239,16), δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

  Στις 08/09/2022 με τη δημοσίευση ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., ολοκληρώθηκαν οι παραπάνω μεταβολές.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3/10/2022, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή αίτησης της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκούσια διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005. Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στις 13/10/2022 (Αρ.Πρωτ.12260).

  Η συνεχιζόμενη πολεμική  σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας  εκτιμάται ότι θα έχει  αρνητική επίδραση σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Όπως κατέστη σαφές από την  πανδημία, μικρές διακοπές (της οικονομικής  δραστηριότητας) σε μια περιοχή  μπορεί να προκαλέσουν  αναταραχές σε μέρη πολύ μακρινά.  Οι μεμονωμένες  ελλείψεις και οι αυξήσεις των  τιμών —είτε πρόκειται  για φυσικό αέριο, σιτάρι,  αλουμίνιο ή νικέλιο— μπορούν να προκαλέσουν μια χιονοστιβάδα  σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει  από την  πανδημία. Αυτό  σημαίνει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε  να έχει διπλό αποτέλεσμα – επιβράδυνση της  οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση  των τιμών.

  Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή ένωση και σε κλάδους δραστηριότητας που δεν έχουν  άμεση γεωγραφική σύνδεση με τα γεγονότα  στην Ουκρανία ωστόσο εκτιμάται ότι  θα υπάρξει  αρνητική επίδραση στον  βαθμό που η σύρραξη αλλά και οι  κυρώσεις  από την δύση στην  Ρωσία θα διαρκέσουν αρκετό  χρόνο. Καθώς,  όπως αναφέρθηκε  δεν υπάρχει δραστηριοποίηση του  Ομίλου στις εμπλεκόμενες χώρες  δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί  η επίδραση  στα οικονομικά μεγέθη του  Ομίλου. Αναλόγως  με τις εξελίξεις, οι πιο  σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία  ίσως να φανούν  μόνο μακροπρόθεσμα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ