Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Δεκ-2022 16:07

  Ιατρικό Aθηνών: Στα 169,εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο

  Ιατρικό Aθηνών: Στα 169,εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα 169,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών το εννεάμηνο του 2022 ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 23,25 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 13,015 εκατ. ευρώ έναντι 17,677 εκατ. ευρώ του 2021.

  Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 166.,230 εκατ. ευρώ, έναντι 165,930 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 18,804 εκατ. ευρώ έναντι 24,222 εκατ. ευρώ του  και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 9,051 εκατ.. ευρώ έναντι 14,965 εκατ. ευρώ του 2021.

  Επιδόσεις στο 3ο τρίμηνο

  Ειδικότερα κατά το 3ο τρίμηνο του έτους (1/7-30/9/2022) ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά από rebate & clawback, ανήλθε σε 52,104 εκατ. ευρώ, έναντι 54,842 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 5,658 εκατ. ευρώ έναντι 8,315 εκατ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 2,232 εκατ. ευρώ έναντι 4,994 εκατ. ευρώ του 2021.

  Αντίστοιχα για την Εταιρεία ο Κύκλος Εργασιών μετά από rebate & clawback ανήλθε σε 51,061 εκατ. ευρώ, έναντι 53,644 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 4,112 εκατ. ευρώ έναντι 7,198 εκατ. ευρώ του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 849 χιλ. ευρώ έναντι 4,040 εκατ.. ευρώ του 2021.

  Το 3ο τρίμηνο του 2022 τα περιθώρια κέρδους στον Όμιλο κινήθηκαν σε  χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2021 , κυρίως λόγου του αυξημένου κόστους ενέργειας αλλά και της συνολικής αύξησης των λειτουργικών δαπανών λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αντίθετα, το 4ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία σε επίπεδο Όμιλου και Εταιρείας  είναι αυξημένα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2022.

  Σε σχέση με τις μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το 3ο τρίμηνο της χρήσης 2022, η Διοίκηση του Ομίλου υπέγραψε την 25η Ιουλίου 2022 νέα σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας €10.000 χιλ. για την χρηματοδότηση του νέου κτιρίου συνολικού εμβαδού 6000 τ.μ.. δίπλα στο υφιστάμενο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το οποίο θα στεγάζει το νέο πρωτοπόρο ογκολογικό κέντρο, γραφεία ιατρών και θα αυξήσει την δυναμικότητα του νοσοκομείου σε κλίνες κατά 80. Η διάρκεια του δανείου ορίσθηκε εξαετής με λήξη το έτος 2028. Το συμβατικό επιτόκιο προσδιορίστηκε σε EURIBOR 6 μηνών πλέον περιθωρίου το οποίο προσαρμόζεται με βάση την τιμή χρηματοοικονομικών δεικτών όπως ορίζονται στη σύμβαση και κυμαίνεται μεταξύ 2,7% - 3,1%. Η πρώτη δόση αποπληρωμής με βάση το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου θα λάβει χώρα τον Ιούλιο 2024.

  Την 24η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου βάσει της από 17ης Ιουνίου απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης  της Εταιρείας. Ειδικότερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω ισόποση αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 26.888.153,80 ευρώ.

  Η Διοίκηση, αν και δεν υπάρχει καμία άμεση επίπτωση από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς δεν υπάρχουν συναλλαγές με τις εμπλεκόμενες χώρες, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει την λειτουργία του Ομίλου βάσει των εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα , στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα στην διεθνή σκηνή.

  Παρά τις δύσκολες οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, την άνοδο του πληθωρισμού και τη διαφαινόμενη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων  ο Όμιλος καταγράφει θετικά αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2022 με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών. Η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί με σταθερά βήματα το επενδυτικό πλάνο που έχει σχεδιάσει για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2023.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ