Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Δεκ-2022 15:32

  AVE: Αύξηση 18% στα EBITDA, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών

  AVE: Αύξηση 18% στα EBITDA, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μικρή μείωση κατά 1,56% σημείωσε στο εννεάμηνο του 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AVE Α.Ε. με την εισηγμένη να ανακοινώνει ταυτόχρονα αρνητικά EBIT κατά €108,3 χιλ. έναντι ζημιών €498,62 χιλ. το 9μηνο της προηγούμενης χρήσης και ενισχυμένα EBITDA σε €3,35 εκατ. έναντι €2,89 εκατ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 18%

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο έκτακτης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού , η AVE Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της κατά το γ΄ τρίμηνο και το εννεάμηνο της χρήσης 2022, καθώς και τις βασικές εξελίξεις στις δραστηριότητές της.

  Α. Τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

   
  Η μεγέθυνση των πωλήσεων κατά 41% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, προήλθε κυρίως από τη αύξηση στις πωλήσεις προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, λόγω αύξησης της διαθεσιμότητας κινητών τηλεφώνων & αξεσουάρ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η ισχυροποίηση των πωλήσεων οδήγησε σε βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο της περσινής χρήσης που εκφράζεται τόσο σε επίπεδο EBIT όσο και EBITDA. 

  Β. Τα ανωτέρω αποτελέσματα προστιθέμενα σε αυτά του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2022, ως ακολούθως:

  α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 105,57 εκ. ευρώ, έναντι € 107,24 εκ. σημειώνοντας χαμηλή μονοψήφια μείωση κατά 1,56%.

  β) Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν αρνητικά κατά € 108,3 χιλ. έναντι ζημιών € 498,62 χιλ. το 9μηνο της προηγούμενης χρήσης. 

  γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 3,35 εκ έναντι € 2,89 εκ την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 18%.

  δ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30.09.2022 ανέρχεται σε € 6,52 εκ. έναντι € 5,63 εκ. την 31.12.2021.

  στ) Το σύνολο του δανεισμού κατά την 30.09.2022 σε επίπεδο Ομίλου, διαμορφώθηκε στα € 48,73 εκ., υποχωρώντας από € 57,39 εκ. στο τέλος του 2021. Η μείωση του τραπεζικού δανεισμού οφείλεται κυρίως σε αποπληρωμή δανείων κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 καθώς και στην υπογραφή συμβάσεων αναδοχής χρέους με συμβαλλόμενους την "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως εκμισθωτή και την εταιρεία "DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED" ως αναδοχέα του χρέους για ποσό € 4,8 εκ. 

  Συνοπτικά τα παραπάνω δεδομένα για το εννεάμηνο, μαζί με τα μεγέθη της αντίστοιχης περσινής χρήσης, απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  ave9m

  Κατά το 4ο τρίμηνο του έτους, αναμένονται ελαφρά αυξημένες πωλήσεις σε τριμηνιαία βάση.

  Αναφορικά με τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία σημειώνεται ότι ο Όμιλος δεν έχει δραστηριότητα στην Ουκρανία, στη Ρωσία ή σε περιοχές που έχουν άμεση εμπλοκή στη πολεμική σύρραξη και ως εκ τούτου η λειτουργεία και η χρηματοοικονομική θέση του δεν επηρεάζεται άμεσα και σε σημαντικό βαθμό. Η Διοίκηση του Ομίλου, εκτιμά ότι, με βάση τα παρόντα δεδομένα, οι συνέπειες της σύρραξης εφόσον αυτή δεν έχει μακρά διάρκεια και ευρύτερη εμπλοκή, θα συνεχίζουν να είναι διαχειρίσιμες και μη σημαντικές για τον Όμιλο. Οι σχετικές εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και έχουν καταρτιστεί τα κατάλληλα σχέδια για τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου για κάθε εναλλακτική.

  Τέλος, αναφορικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς το λειτουργικό κόστος του Ομίλου για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ