Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 02-Δεκ-2022 17:48

  ΓΕΚ ΤΕΡΝA: Εκτίναξη κερδοφορίας και εσόδων στο 9μηνο με ενισχυμένες επιδόσεις σε όλους τους τομείς

  ΓΕΚ ΤΕΡΝA: Εκτίναξη κερδοφορίας και εσόδων στο 9μηνο με ενισχυμένες επιδόσεις σε όλους τους τομείς
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τα αυξημένα έσοδα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας με ενισχυμένη κερδοφορία και παράλληλα υψηλή ρευστότητα, χαρακτήρισαν το εννεάμηνο του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το outlook να δείχνει βελτιωμένα αποτελέσματα για το σύνολο του 2022 και θετικές προοπτικές για τις επόμενες περιόδους.

  Ειδικότερα, η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει εξαιρετικά υψηλή ταμειακά διαθέσιμα € 1,126.9 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022), διασφαλίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων, αλλά και την ευχέρεια αξιοποίησης νέων ευκαιριών.

  Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε € 2.762,0 εκ. σε σύγκριση με € 700,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

  Συγκριμένα:

  • Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 649,7 εκ. έναντι € 398,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

  - Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 152,7 εκ. έναντι € 124,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

  - Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε € 2.076,4 εκ. έναντι € 220,0 εκ.την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (από 14.02.2022).

  Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 404,8 εκ. έναντι € 212,7 εκ. το εννεάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων.

  Συγκεκριμένα:

  - Στον τομέα της κατασκευής το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε € 45,4 εκ. έναντι 37,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021

  - Στον τομέα των παραχωρήσεων το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα € 82,8 εκ. έναντι € 76,0 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021

  - Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 296,2 εκ. έναντι € 103,9 εκ.

  Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν σε € 243,8 εκ. ευρώ έναντι € 113,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

  Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 133,2 εκ. έναντι € 37,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

  Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 68,5 εκ. για το εννεάμηνο του 2022 έναντι € 4,9 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

  Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας εννεαμήνου 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού (ζημιά) €24,7 εκ. έναντι ζημίας €9,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

  Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 93,2 εκ., έναντι € 14,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

  Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε €280 εκ., έναντι €77 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κατευθυνόμενες κυρίως στον τομέα ΑΠΕ.

  Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθαν σε € 2.694,4 εκ. έναντι € 2.596 εκ. στις 31.12.2021. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) ήταν την 30η Σεπτεμβρίου 2022, € 1.567,6 εκ. έναντι € 1.231,7 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα ενέργειας.

  Σημειώνεται ότι το Καθαρό Χρέος κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 που είχε διαμορφωθεί στα € 1.608,8 εκ.. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.126,9 εκ..

  Ο συντελεστής Καθαρό Χρεος/Προσαρμοσμένο EBITDA (LTM) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους διαμορφώθηκε σε 3.0x έναντι 3.8x στο τέλος του 2021, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας του Ομίλου.

  Το σύνολο του Ενεργητικού και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε €5.865,0 εκ. και €1.082,6 εκ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με €4.812,4 εκ. και €871,3 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2021.

  Προοπτικές/Outlook

  Σε συνέχεια των βελτιωμένων αποτελεσμάτων του εννεαμήνου, αναμένεται μια αντίστοιχα βελτιωμένη εικόνα και για το σύνολο του έτους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

  Πιο αναλυτικά:

  - Στον τομέα της κατασκευής η δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ενισχυμένη με βάση τα έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί, αλλά και από την εκκίνηση νέων έργων τις επόμενες περιόδους. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων έργων, αλλά και η προσεκτική εκτέλεση και συνεχής παρακολούθηση αναμένεται να διατηρήσουν την κερδοφορία σε υγιή επίπεδα.

  - Στον τομέα των παραχωρήσεων, αναμένεται σημαντική ενίσχυση τις επόμενες περιόδους, καθώς προχωράει η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους € 4,5 δισ., αλλά και από την πιθανή εξασφάλιση νέων έργων στο πλαίσιο των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά.

  - Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στις ΑΠΕ συνεχίζεται με το έργο του Καφηρέα να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του και το έργο της Αμφιλοχίας να είναι πλέον υπό κατασκευή. Στο κομμάτι της θερμικής παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν ευμετάβλητες με τον Όμιλο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ