Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 29-Αυγ-2022 09:46

  ΟΠΑΠ: Εκτίναξη κερδοφορίας στα 167,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

  ΟΠΑΠ: Εκτίναξη κερδοφορίας στα 167,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με εκρηκτική βελτίωση των μεγεθών του σε όλα τα σχεδόν τα επίπεδα ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο ΟΠΑΠ, με την κερδοφορία του να ενισχύεται κατά 111,9% σε ετήσια βάση με καθαρά κέρδη 167,3 εκατ. ευρώ.

  Πιο αναλυτικά, στο πρώτο εξάμηνο ο ΟΠΑΠ παρουσίασε:

  - Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2022 στα €899,3εκ. έναντι €570,1εκ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 57,7% ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική. Τα GGR στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €442,1εκ., αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή απόδοση των retail δραστηριοτήτων μας (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο 2021 λόγω των lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online.

  - Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 64,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €370,2εκ. (α’ εξάμηνο 2021: €225,1εκ.), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €181,2εκ. (β’ τρίμηνο 2021: €161,7εκ.) αυξημένο κατά 12,0%.

  - Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2022 υψηλότερα κατά 63,9% στα €335,7εκ. (α’ εξάμηνο ’21: €204,8εκ.) ή αυξημένα κατά 80,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα επίσης και από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €166,9εκ. (β’ τρίμηνο ’21: €143,5εκ.), αυξημένα κατά 16,3% ή αυξημένα κατά 19,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων και των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους.

  - Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2022 στα €171,9εκ. έναντι €151,4εκ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε ετήσια βάση προκειμένου να υποστηριχθεί η πλήρης λειτουργία των καταστημάτων μας, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €83,3εκ. μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, το α’ εξάμηνο 2022 τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ το β’ τρίμηνο ’22 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

  - Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €167,3εκ. (α’ εξάμηνο ’21: €78,9εκ.) σημειώνοντας αύξηση 111,9% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 188,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο ’22 ανήλθαν σε €79,0εκ. (β’ τρίμηνο ’21: €70,3εκ.), αυξημένα κατά 12,4% (ή αυξημένα κατά 37,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση).

  - Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €26,3εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,04x (0,1x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

  - Οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά τις δαπάνες των πελατών, με τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών να αποδεικνύεται ανθεκτικός σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική αγορά λιανικής και ειδικότερα έναντι του κλάδου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

  - €0,30 προμέρισμα χρήσης 2022 (3x υψηλότερο σε σχέση με το προμέρισμα 2021) υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, με δικαίωμα επανεπένδυσης σε μετοχές.

  Jan Karas: Στην κατάλληλη θέση για επίτευξη ανθεκτικών μεγεθών εσόδων και κερδοφορίας

  Σχολιάζοντας τα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 ο κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, δήλωσε: 

  "Αναμφίβολα, η άρση των υπολειπόμενων περιορισμών που σχετίζονταν με τον κορονοϊό έδωσε τον τόνο στις retail δραστηριότητες, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη, λόγω των αυξανόμενων μακροοικονομικών προκλήσεων.

  Ο ΟΠΑΠ πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, χάριν στην πλήρη επαναλειτουργία του retail δικτύου και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου μας. Το ανανεωμένο Tzoker.gr, η νέα εφαρμογή OPAP Store app, η ενίσχυση του Powerspin με συνδυαστικές επιλογές και το ανανεωμένο Λαϊκό Λαχείο, σε συνδυασμό με ελκυστικές προωθητικές ενέργειες για τους πελάτες μας, ενισχύουν την εμπειρία διασκέδασης των παικτών, τόσο στο online όσο και στο retail κανάλι. Επιπλέον, η επιτυχής αξιοποίηση δεδομένων πελατών που συλλέγονται μέσω του προγράμματος loyalty συμβάλλει στην αυξημένη παικτική δραστηριότητα.

  Ο ΟΠΑΠ παραμένει κατάλληλα τοποθετημένος για την επίτευξη ανθεκτικών μεγεθών εσόδων και κερδοφορίας, καθώς και για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων του, με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο για όλους τους εταίρους του".

  Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)

  Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ στο α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €899,3εκ. αυξημένα κατά 57,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (α’ εξάμηνο 2021: €570,1εκ.) ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας του retail δικτύου μας σε όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2022. Το β’ τρίμηνο 2022 τα GGR διαμορφώθηκαν στα €442,1εκ. αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση λόγω αφενός της ισχυρής ανάκαμψης των retail δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με την περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα το β’ τρίμηνο 2021 εξαιτίας του lockdown που είχε επιβληθεί, και αφετέρου λόγω της αυξημένης συνεισφοράς του online.

  Μικτό κέρδος από παιχνίδια

  Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €370,2εκ. έναντι €225,1εκ. το α’ εξάμηνο 2021 αυξημένο κατά 64,5% ως αποτέλεσμα της αύξησης του GGR και των υψηλότερων περιθωρίων κερδοφορίας. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το β’ τρίμηνο 2022 ανήλθε στα €181,2εκ. αυξημένο κατά 12,0% σε ετήσια βάση έναντι €161,7εκ. το β’ τρίμηνο 2021.

  EBITDA

  Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2022 σε €335,7εκ. έναντι €204,8εκ. το α΄ εξάμηνο 2021 αυξημένα κατά 63,9% ή κατά 80,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το β’ τρίμηνο 2022 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €166,9εκ. έναντι €143,5εκ. το β΄ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 16,3% ή κατά 19,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση, αντικατοπτρίζοντας αυξημένα GGR και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

  Καθαρά Κέρδη

  Τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €167,2εκ. έναντι €78,9εκ. το α΄ εξάμηνο 2021 αυξημένα κατά 111,9% ή κατά 188,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το β’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €79,0εκ. αυξημένα κατά 12,4% ή αυξημένα κατά 37,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  ΟΠΑΠ εξάμηνο (1002 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ