Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 15-Αυγ-2022 16:00

  Τα κέρδη των τραπεζών το 2022 που περιμένουν οι επενδυτές

  Τα κέρδη των τραπεζών το 2022 που περιμένουν οι επενδυτές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Παρακολουθώντας τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και διαβάζοντας στη συνέχεια τις αναλύσεις των αναλυτών που έλαβαν μέρος στα teleconference και τις ερωτήσεις που έκαναν, προκύπτουν τέσσερις βασικές διαπιστώσεις:

  Πρώτον, η συνολική κερδοφορία φέτος θα είναι πιθανότατα υψηλότερη από τους στόχους που έχουν επικοινωνήσει οι ίδιες οι τράπεζες, για λόγους υιοθέτησης του συντηρητικότερου σεναρίου εξαιτίας της αβεβαιότητας.

  Δεύτερον, βασικός καταλύτης της αύξησης της κερδοφορίας αποτελεί η καθαρή πιστωτική επέκταση και η οργανική ενίσχυση του αποθέματος εξυπηρετούμενων δανείων, με ταυτόχρονη μείωση των κόκκινων δανείων.

  Τρίτον, επιβάρυνση από κόστη αναδιάρθρωσης (μη επαναλαμβανόμενα), όπως κόστη τιτλοποιήσεων θα περιορίζεται ή δεν θα υπάρχει στα επόμενα τρίμηνα.

  Τέταρτον, το κόστος κινδύνου, παρ’ όλα αυτά, παραμένει υψηλό για τις ελληνικές τράπεζες, κάτι που τις αναγκάζει να διατηρούν υψηλότερες προβλέψεις. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο για τη δημιουργία κεφαλαίου.

  Οι τέσσερις αυτές εκτιμήσεις στηρίζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι τέσσερις συστημικές παρουσιάζουν μεγάλη συνέπεια στους στρατηγικούς στόχους και τα τριετή πλάνα από τα τέλη του 2019 μέχρι σήμερα. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οι προβλέψεις των ίδιων των τραπεζών αποδείχθηκε συντηρητικότερη των πραγματικών αποτελεσμάτων.

  Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές δεν υποβαθμίζουν την αβεβαιότητα και το περιβάλλον υψηλών κινδύνων λόγω πολέμου, ενεργειακής κρίσης και αλλαγής της νομισματικής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπές ακόμα και από το β’ εξάμηνο του έτους.

  Ωστόσο, βάσει των σεναρίων, το πιθανότερο είναι ότι η θετική τάση θα διατηρηθεί και το 2023, παρά την αβεβαιότητα, κυρίως λόγω πιστωτικής επέκτασης, υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και επενδύσεων σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τουρισμός, ενέργεια, μεταφορές, υποδομές-μεταφορές, τρόφιμα κά. Σημαντικό, επίσης, παράγοντα αποτελούν οι θετικές ενδείξεις από την αγορά εργασίας, κάτι που μπορεί να στηρίξει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη και την αποφυγή δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων. Επιπλέον, ο πληθωρισμός (και οι υψηλές τιμές) αποτελεί παράγοντα για μεγαλύτερη ζήτηση δανείων.

  Σε ό,τι αφορά στους κινδύνους, οι μεγαλύτερο συνδέονται με περιορισμό του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος, σε επίπεδα άνω του 20%. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε πιθανότατα σε δημιουργία νέων κόκκινων δανείων και την ανάγκη για μεγαλύτερες προβλέψεις που θα περιόριζαν την κερδοφορία τους.

  Η αναφορά για την υψηλότερη κερδοφορία το 2022 και το 2023 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ετοιμάζονται για διανομή μερισμάτων. Eurobank και Εθνική Τράπεζα σχεδιάζουν διανομή μερίσματος 20% από τα κέρδη του 2022 (καταβολή το 2023), ενώ η Alpha Bank 20-30% από τα κέρδη του 2023 (πληρωμή το 2024). Το βασικό σενάριο της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει διανομή μερίσματος 35% από τα κέρδη του 2024 (διανομή το 2025) ή νωρίτερα, από τη χρήση του 2023, αλλά με μικρότερο ποσοστό (20%).

  Εurobank

  H σημαντική αύξηση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης της Eurobank κατά 5,2 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ισχυρά μεγέθη του Ομίλου στο εσωτερικό και εξωτερικό, οδήγησε σε αναθεώρηση προς τα άνω των στόχων για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η οποία θα υπερβεί τον αρχικό στόχο του 10%.

  Σύμφωνα με τους νέους στόχους που παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή στα 0,16 ευρώ από 0,14 ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση. Αυτή η πρόβλεψη στηρίζεται στην αναθεώρηση της αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων σε 2,9 δισ. ευρώ από 2,3 δισ. (αρχικά), στην άνοδο των οργανικών εσόδων προ προβλέψεων στο 1 δισ. ευρώ (από 865 εκατ. ευρώ), το οργανικό κέρδος σε 750 εκατ. ευρώ (από 610 εκατ.) και την άνοδο της απόδοσης ενεργητικού σε βάση ενσώματων αξιών στο 11% (από 10%).

  Όπως σημείωσε η διοίκηση της Τράπεζας, τα υπόλοιπα μεγέθη, όπως κόστος κινδύνου, ποσοστό κόκκινων δανείων κά, παραμένουν αμετάβλητα, βάσει του αρχικούς επιχειρησιακού σχεδίου, καθαρά για διατήρησης του συντηρητικού προφίλ, λόγω αυξημένης αβεβαιότητας, αν και τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση των κόκκινων δανείων θα είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη μέχρι το τέλος του έτους (5,8%). Πρόσθεσε μάλιστα ότι προς τα τέλη του έτους θα προχωρήσει και σε διαγραφές δανείων, διατηρώντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 άνω του 14% (από 13,6% του αρχικού στόχου).

  Alpha Bank

  Η διοίκηση της Alpha Bank σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου στους αναλυτές ότι τα μεγέθη υπερβαίνουν τους αρχικούς στόχους για το 2022, κυρίως λόγω μεγαλύτερης πιστωτικής επέκτασης (νέες χορηγήσεις 4,3 δισ. ευρώ στο εξάμηνο) και εσόδων από τόκους (λόγω ΕΚΤ). Έτσι, αναθεώρησε τον ετήσιο στόχο για καθαρό επιτοκιακό έσοδο στα 1,2 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη εκτίμηση που είχε επικοινωνήσει.

  Αυτό, σε συνδυασμό ότι τα μεγέθη κινούνται εντός των στόχων του στρατηγικού σχεδίου "Tomorrow” για την περίοδο 2021-2024 που είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2021, σημαίνει, σύμφωνα με τις εκθέσεις αναλυτών που παρακολούθησαν την παρουσίαση ότι αναμένεται αύξηση κατά 10% στα καθαρά κέρδη του 2022, ενώ υψηλότερα αναμένονται το 2023.

  Σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου Tomorrow, τα συνολικά καθαρά κέρδη αναμένονται στα 0,37 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο για απόδοση επί ενσώματων αξιών 7%, έναντι 6% το 2021 και έναντι στόχου 10% το 2024. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank προγραμματίζει διανομή μερίσματος 20-30% επί των κερδών του 2023 (διανομή το 2024).

  Η Axia Ventures, η οποία υιοθετεί την εκτίμηση αυτή για αύξηση των καθαρών κερδών κατά 10% το 2022 προσθέτει ότι το αποτέλεσμα το 2023 προβλέπεται ακόμα υψηλότερο το 2023, κυρίως λόγω της μείωσης μη επαναλαμβανόμενων εξόδων από το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Δηλαδή, εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 0,53 δισ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με τους στόχους της Τράπεζας.

  Τράπεζα Πειραιώς

  Επτά φορές πάνω υπολογίζονται τα κέρδη ανά μετοχή για το 2022 εξαιτίας της υψηλότερης και ταχύτερης αύξησης των οργανικών εσόδων και ταυτόχρονης μείωσης των κόκκινων δανείων στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει τον στόχο για κέρδη 0,35 ευρώ ανά μετοχή φέτος, έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

  Η προς τα άνω αναθεώρηση οφείλεται αφενός στα θετικότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και στις θετικές ενδείξεις που υπάρχουν για τα επόμενα τρίμηνα, σε ό,τι αφορά στη ζήτηση για δάνεια, τη δημιουργία εσωτερικών κεφαλαίων, τον περιορισμό των κόκκινων δανείων και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά το περιβάλλον αβεβαιότητας.

  Οι αναθεωρημένοι στόχοι προβλέπουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 11% (από 10% αρχικά) καθαρή πιστωτική επέκταση 2 δισ. ευρώ έναντι 1,2 δισ. στο αρχικό πλάνο, ποσοστό κόκκινων δανείων 8%, έναντι 9%, και απόδοση ενσώματων κεφαλαίων 8% από 1%. Οι αναθεωρήσεις αυτές οφείλεται στην επίτευξη εσόδων 900 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο που ανεβάζουν τον ετήσιο στόχο στα 1,8 δισ. ευρώ (από 1,5 δισ.).

  Η οργανική μείωση των κόκκινων δανείων περιορίζουν το κόστος για προβλέψεις κατά 100 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων να προβλέπονται πλέον για το 2022 σε 0,6 δισ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους σε 0,5 δισ. ευρώ, έναντι 0,3 δισ. και 0,3 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η κερδοφορία αυτή αντιστοιχεί σε κέρδη ανά μετοχή 0,35 ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης για 0,05 ευρώ.

  Εθνική Τράπεζα

  H διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας απέφυγε να δώσει νέους στόχους για την κερδοφορία το 2022, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο υφιστάμενος στόχος για οργανικά κέρδη 0,49 δισ. ευρώ, όταν στο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν 0,28 δισ. ευρώ, είναι μάλλον συντηρητικός. Όπως για παράδειγμα η Axia Ventures θεωρεί ότι η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε προς τα πάνω αναθεώρηση των στόχων για τα κέρδη του 2022 και του 2023.

  Η αύξηση κατά 80% των νέων χορηγήσεων στο β’ τρίμηνο που ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ και σε 3 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους στην Εθνική Τράπεζα προήλθε από την υψηλή ζήτηση από τον επιχειρηματικό τομέα. Πρόκειται για πιστωτική επέκταση που οδήγησε την Εθνική να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στις χορηγήσεις κατά 4-6 ποσοστιαίες μονάδες, σημειώνοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη αύξηση στο επιτοκιακό περιθώριο.

  Η διοίκηση της Τράπεζας διετύπωσε στους αναλυτές, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου, την εκτίμηση ότι παρά το αβέβαιο περιβάλλον η ζήτηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί λόγω τουρισμού, Ταμείου Ανάκαμψης και των κρατικών μέτρων στήριξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας εισοδήματος. Επίσης, επισημάνθηκε ότι τα στοιχεία από το πρώτο εξάμηνο, σε συνδυασμό με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δεν δικαιολογούν σενάρια για δημιουργία νέων κόκκινων δανείων.

  Τα κέρδη από συναλλαγές δεν αναμένεται να επαναληφθούν στα επόμενα τρίμηνα λόγω των συνθηκών στις αγορές, όπως σημειώθηκε από τη διοίκηση της τράπεζας. Όμως, θα ενισχυθούν κατά 15% (από 10% που είχε προβλεφθεί αρχικά για φέτος) τα έσοδα από τόκους και από προμήθειες, αφήνοντας τον ετήσιο στόχο για τα συνολικά οργανικά έσοδα αμετάβλητα.

  Διαβάστε ακόμα:

  Τράπεζες: Τι "αποκαλύπτουν" για το β’ εξάμηνο οι παρουσιάσεις στους αναλυτές

  Οι τράπεζες ετοιμάζονται για διανομή μερισμάτων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ