Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 27-Ιουλ-2022 14:03

  Στο 46,15% το ποσοστό της Reggeborgh μετά την προαιρετική δημόσια πρόταση

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στο 46,15% διαμορφώνεται το ποσοστό του συνολικού καταβεβλημμένου κεφαλαίου της "Ελλάκτωρ" το οποίο ελέγχει η Reggeborgh, μετά την προαιρετική δημόσια πρόταση την οποία υπέβαλε.

  Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

  "1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006 (ο "Νόμος"), η εταιρεία με την επωνυμία RB Ellaktor Holding B.V. (ο "Προτείνων"), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (η "Δημόσια Πρόταση") την οποία ο Προτείνων υπέβαλε στις 06.05.2022 (η "Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης"). Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο (το "Πληροφοριακό Δελτίο") που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η "ΕΚ") στις 23.06.2022 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

  2. Η Δημόσια Πρόταση υπεβλήθη προς το σύνολο των μετόχων της εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (η "Εταιρεία") οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,04 έκαστη (οι "Μετοχές") τις οποίες κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή η Reggeborgh Invest B.V., πρόσωπο που ενεργούσε συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, στις 06.05.2022, δηλαδή 241.916.230 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 69,5% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος ΕΥΡΩ 1,75 ανά Μετοχή (το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

  3. Στις 23.06.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου. Η Περίοδος Αποδοχής (όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο) διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες και δύο εργάσιμες ημέρες, εκκινώντας στις 24.06.2022 και λήγοντας στις 26.07.2022. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής 1.083 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι "Αποδεχόμενοι Μέτοχοι"), προσφέροντας συνολικά 54.404.755 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 15,63% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι "Προσφερθείσες Μετοχές").

  4. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης και της λήξης της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) δεν απέκτησαν Μετοχές πέρα από τις Προσφερθείσες Μετοχές.

  5. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της απόκτησης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν συνολικά 160.680.530 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 46,15% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτηθούν από τον Προτείνοντα ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών δεν συνυπολογίζονται σε αυτό το ποσοστό".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ