Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουν-2022 15:58

  Lavipharm: ΓΣ στις 30/6 για reverse split και μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών

  Lavipharm: ΓΣ στις 30/6 για reverse split και μείωση κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών διά συνένωσης των παλαιών σε αναλογία τρεις παλαιές προς μία νέα, καθώς και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 για συμψηφισμό ζημιών, καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η τακτική Γενική Συνέλευση της Lavipharm που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, είναι τα κάτωθι:

  Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ’ άρθρο 152, ν. 4548/2018. 

  Θέμα 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ΄ άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018. 

  Θέμα 3ο : Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ’ άρθρο 109, ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση. 

  Θέμα 4ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ’ άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. 

  Θέμα 5ο : Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 κατ’ άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

  Θέμα 6ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της. 

  Θέμα 7ο : Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021. 

  Θέμα 8ο : Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 

  Θέμα 9ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  Θέμα 10ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  Θέμα 11ο : Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  Θέμα 12ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ