Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουν-2022 14:34

  SATO: ΓΣ στις 30/6 για την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης

  SATO: ΓΣ στις 30/6 για την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της χρηματοοικονομικής θέσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρείας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της SATO, που θα πραγματοποιηθεί την 30ή Ιουνίου 2022.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη η ΓΣ καλείται να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.20201 έως 31.12.2021), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2021 - 31.12.2021.

  Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2021.

  Θέμα 3ο: Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

  Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

  Θέμα 6ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν.

  Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 8ο: Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Θέμα 9ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

  Θέμα 10ο: Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για τη χρήση 2021.

  Θέμα 11ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

  Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2022 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 14η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6 [Τ.Κ. 141 22] χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ