Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 03-Ιουν-2022 17:17

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το squeeze out για Νίκας

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το squeeze out για Νίκας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Νίκας ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

  (α) ενέκρινε το αίτημα της Cryred Investments (ο "Προτείνων") σχετικά με την άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την απόφαση υπ’ αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) Ν. 3461/2006, όπως τα εν λόγω πρόσωπα ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο για τη δημόσια πρόταση που εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. (το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και οι "υπό εξαγορά Μετοχές") και

  (β) όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 14η Ιουνίου 2022.

  2) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ο Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς μικτό τίμημα ύψους €1,24 ανά υπό εξαγορά Μετοχή της Εταιρείας (το "Τίμημα") στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία", η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (το "Σ.Α.Τ."), προκειμένου να προβεί στην πίστωση του αναλογούντος Τιμήματος.

  (α) στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών μέσω των οποίων οι δικαιούχοι τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις υπό εξαγορά Μετοχές, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του Τιμήματος, σύμφωνα με τη σχετική εντολή είσπραξης του Τιμήματος που έχουν παράσχει οι δικαιούχοι στους Συμμετέχοντες/ Διαμεσολαβητές τους, και 

  (β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ("ΤΠΔ") υπέρ:

  i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν παράσχει σχετική εντολή στους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές τους

  ii. των κατόχων των υπό εξαγορά μετοχών που βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό Προσωρινής Μεταφοράς (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.), και

  iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των αξιογράφων επί των οποίων κατά το πέρας της εταιρικής πράξης θα υφίσταται ενεργό ενέχυρο, επικαρπία ή θα έχουν δεσμευθεί λόγω κατάσχεσης.

  3) Η καταβολή του Τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας. 

  Από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών, ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 18 "Τιμοκατάλογος Χρεώσεων" (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ